Szczegóły ogłoszenia

69/2020

"Dostawy sukcesywne jaj i różnych artykułów spożywczych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 41,6 2020.07.06 36

Wyniki częściowe

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 69,8 2020.07.06 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.07.06 12
Formularz cenowy - dotyczy zadania 1 xlsx 11,8 2020.07.06 21
Formularz cenowy - dotyczy zadania 2-9 xlsx 28,0 2020.07.06 25
Formularz oferty xlsx 13,8 2020.07.06 15
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2020.07.06 10
Projekt umowy - dotyczy zadania 1 docx 538,8 2020.07.06 7
Projekt umowy - dotyczy zadań 2-9 docx 540,3 2020.07.06 15
Wykaz dostaw lub usług doc 18,2 2020.07.06 19
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.07.06 9

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 19,6 2020.07.09 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2020.07.14 34

Pobierz wszystkie dokumenty