Szczegóły ogłoszenia

75/2020

"Dostawy sukcesywne środków piorących, dezynfekcyjnych i wzmacniających do prania bielizny szpitalnej wraz z automatycznym systemem dozującym"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 183,8 2020.07.03 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 66,1 2020.07.03 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2020.07.03 8
Formularz cenowy xls 48,0 2020.07.03 41
Formularz ofertowy xls 42,5 2020.07.03 10
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2020.07.03 6
Projekt umowy doc 854,0 2020.07.03 9
Projekt umowy użyczenia doc 802,5 2020.07.03 9
Wykaz dostaw lub usług doc 17,9 2020.07.03 8
Załacznik nr 1 do SIWZ doc 57,5 2020.07.03 11
Załacznik nr 2 do SIWZ doc 47,5 2020.07.03 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,8 2020.07.13 8

Pobierz wszystkie dokumenty