Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.2.2020

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gnojnik."

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 115,4 2020.06.24 317

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 67,6 2020.06.24 218

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2020.06.24 270
Formularz oferty doc 70,0 2020.06.24 285
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 183,0 2020.06.24 298
Projekt umowy_ doc 113,5 2020.06.24 296
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 272,1 2020.06.24 304
Wykaz usług doc 37,0 2020.06.24 289
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,2 2020.06.24 274

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 17,8 2020.06.29 282

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
AKTUALNY_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 272,4 2020.06.29 280
Informacja z otwarcia ofert pdf 197,2 2020.07.29 296

Pobierz wszystkie dokumenty