Szczegóły ogłoszenia

71/2020

"Dostawa drobnego sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 51,2 2020.06.23 46

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,1 2020.06.30 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 68,6 2020.06.23 104

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.06.23 33
Formularz cenowy xlsx 22,7 2020.06.23 164
Formularz ofertowy xlsx 16,5 2020.06.23 52
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2020.06.23 30
Projekt umowy docx 534,2 2020.06.23 27
Projekt umowy - dotyczy zadania 8 docx 539,0 2020.06.23 25
Specyfikacja techniczna - dotyczy zadania 1 docx 28,5 2020.06.23 54
Specyfikacja techniczna - dotyczy zadania 10 docx 27,8 2020.06.23 34
Specyfikacja techniczna - dotyczy zadania 11 docx 18,8 2020.06.23 37
Specyfikacja techniczna - dotyczy zadania 12 docx 18,6 2020.06.23 40
Specyfikacja techniczna - dotyczy zadania 13 poz. 1 docx 27,0 2020.06.23 35
Specyfikacja techniczna - dotyczy zadania 13 poz. 2 docx 26,9 2020.06.23 32
Specyfikacja techniczna - dotyczy zadania 14 docx 18,7 2020.06.23 38
Specyfikacja techniczna - dotyczy zadania 16 docx 18,7 2020.06.23 31
Specyfikacja techniczna - dotyczy zadania 17 docx 18,6 2020.06.23 25
Specyfikacja techniczna - dotyczy zadania 18 docx 18,6 2020.06.23 39
Specyfikacja techniczna - dotyczy zadania 2 docx 18,5 2020.06.23 41
Specyfikacja techniczna - dotyczy zadania 3 poz. 1 docx 18,9 2020.06.23 28
Specyfikacja techniczna - dotyczy zadania 3 poz. 2 docx 18,8 2020.06.23 26
Specyfikacja techniczna - dotyczy zadania 4 docx 27,2 2020.06.23 45
Specyfikacja techniczna - dotyczy zadania 6 docx 18,8 2020.06.23 41
Specyfikacja techniczna - dotyczy zadania 7 poz. 1 docx 18,9 2020.06.23 51
Specyfikacja techniczna - dotyczy zadania 7 poz. 2 docx 18,8 2020.06.23 30
Specyfikacja techniczna - dotyczy zadania 7 poz.3 docx 18,4 2020.06.23 29
Specyfikacja techniczna - dotyczy zadania 9 docx 27,6 2020.06.23 49
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2020.06.23 25

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,0 2020.06.30 48

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 42,2 2020.06.30 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 25,3 2020.07.03 59

Pobierz wszystkie dokumenty