Szczegóły ogłoszenia

68/2020

"dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Gastrologii, pracowni endoskopowej i materiały szewne"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 312,7 2020.06.15 36

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 13,6 2020.06.19 25
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 docx 13,5 2020.06.23 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 68,5 2020.06.15 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.06.15 35
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2020.06.15 31
umowa projekt doc 1137,0 2020.06.15 29
Wykaz dostaw doc 34,0 2020.06.15 30
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 37,0 2020.06.15 44
zał. cenowy zad. 1-8 xls 76,5 2020.06.15 123
zał. cenowy zad. 10 xlsx 13,2 2020.06.15 90
zał. cenowy zad. 9 xls 24,5 2020.06.15 95
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2020.06.15 24

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,1 2020.06.19 41
Powiadomienie o zmianach w SIWZ2 doc 19,8 2020.06.23 27

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 25,1 2020.06.22 32
Wyjaśnienie treści SIWZ2 doc 20,3 2020.06.23 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2020.06.26 24

Pobierz wszystkie dokumenty