Szczegóły ogłoszenia

65/2020

"Dostawa sprzętu medycznego dla Polikliniki w ramach budowy kompleksu Polikliniki "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE docx 39,7 2020.06.03 110

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe 1 doc 23,1 2020.08.03 3

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zm. ogłoszenia DzUUE docx 17,3 2020.07.01 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 93,8 2020.06.03 155

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2020.06.03 73
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,6 2020.06.03 70
projekt umowy doc 855,5 2020.06.03 87
Sp. Techn. nr 1 Stoły operacyjne Załacznik szczegółowy docx 38,9 2020.06.03 107
Sp. Techn. nr 10 Cystofiberoskop giętki Załącznik szczegółowy docx 30,2 2020.06.03 61
Sp. Techn. nr 11 zestaw do wideocystoskopii Załącznik szczegółowy docx 33,8 2020.06.03 74
Sp. Techn. nr 12 Diatermia Załącznik szczegółowy docx 32,5 2020.06.03 82
Sp. Techn. nr 13 Kardiomonitor transp. Załącznik szczegółowy docx 30,7 2020.06.03 83
Sp. Techn. nr 14 Łóżko szpitalne Załącznik szczegółowy docx 35,8 2020.06.03 91
Sp. Techn. nr 2 Wózki do przewozu pacjenta Załącznik szczegółowy docx 29,6 2020.06.03 106
Sp. Techn. nr 3 Defibrylator Załacznik szczegółowy docx 31,4 2020.06.03 78
Sp. Techn. nr 4 Ap. EMG Załącznik szczegółowy docx 30,8 2020.06.03 70
Sp. Techn. nr 5 Fotel zabiegowy Załacznik szczegółowy docx 31,8 2020.06.03 90
Sp. Techn. nr 6 Ap. ABR Załącznik szczegółowy docx 35,4 2020.06.03 70
Sp. Techn. nr 7 Zestaw do videostroboskopii Załącznik szczegółowy docx 35,7 2020.06.03 66
Sp. Techn. nr 8 Cystoskop kompaktowy 14Fr - zestaw xlsx 14,8 2020.06.03 62
Sp. Techn. nr 9 Cystoskop kompaktowy 17Fr - zestaw xlsx 12,2 2020.06.03 59
Wykaz dostaw lub usług doc 17,7 2020.06.03 74
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 42,5 2020.06.03 90
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.06.03 59

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2 Wyjaśnienie treści SIWZ doc 49,8 2020.06.23 52
3 Wyjaśnienie treści SIWZ doc 35,9 2020.06.24 48
4 Wyjaśnienie treści SIWZ doc 22,2 2020.06.26 46
5 Wyjaśnienie treści SIWZ doc 43,0 2020.06.29 46
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 2826,5 2020.06.19 78

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,6 2020.07.07 59

Pobierz wszystkie dokumenty