Szczegóły ogłoszenia

66/2020

"wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach oddziału Pulmonologii i Alergologii oraz SOR"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 202,7 2020.06.02 128

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 69,7 2020.06.02 76

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty do przetargu- zad. 1 zip 47,4 2020.06.02 97
Dokumenty do przetargu-zad. 3 zip 18178,9 2020.06.02 78
Dokumenty do przetargu_SOR - zad. 2 zip 285,1 2020.06.02 74
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2020.06.02 45
formularz cenowy xls 52,5 2020.06.02 61
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2020.06.02 50
Wykaz robót budowlanych doc 33,5 2020.06.02 53
Wzór oferty na roboty budowlane doc 29,1 2020.06.02 49
Wzór umowy zad. 1 doc 157,5 2020.06.02 53
Wzór umowy zad. 2 doc 156,0 2020.06.02 50
Wzór umowy zad. 3 doc 154,5 2020.06.02 47
Zał_1_Zasady Środowiskowe zał do umowy doc 31,0 2020.06.02 42
Zał_nr_2__Wzór__oświadczenia pdf 224,8 2020.06.02 49
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2020.06.02 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2020.06.17 35

Pobierz wszystkie dokumenty