Szczegóły ogłoszenia

67/2020

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku urologicznego na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 247,2 2020.06.01 48

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 21,3 2020.06.08 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 70,3 2020.06.01 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.06.01 34
formularz cenowy xlsx 17,9 2020.06.01 89
Formularz ofertowy xlsx 16,2 2020.06.01 44
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2020.06.01 34
projekt umowy przechowania docx 523,6 2020.06.01 32
umowa projekt docx 535,7 2020.06.01 37
Wykaz dostaw lub usług doc 18,3 2020.06.01 38
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.06.01 32

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,8 2020.06.08 31

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 22,5 2020.06.08 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
5021- cofnięcie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty docx 17,2 2020.07.16 3
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2020.06.12 35

Pobierz wszystkie dokumenty