Szczegóły ogłoszenia

64/2020

"Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu rtg typu: mammograf w budynku Polikliniki 10WSKzP SP ZOZ w Bydgoszczy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 25,3 2020.05.29 64

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 25,0 2020.06.15 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 69,9 2020.05.29 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2020.05.29 43
Formularz oferty xls 45,5 2020.05.29 46
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 78,9 2020.05.29 46
pkt 1 i 3 poliklinika-rzut-parteru dwg 5732,7 2020.05.29 49
pkt 1 i 3 poliklinika-rzut-piwnicy dwg 1629,1 2020.05.29 46
pkt 2 - poliklinika-przekroj-bb pdf 335,7 2020.05.29 47
pkt 4 - osłony radiologiczne 1 pdf 246,7 2020.05.29 47
pkt 4 - osłony radiologiczne 2 pdf 251,0 2020.05.29 47
pkt 4 - osłony radiologiczne 3 pdf 239,0 2020.05.29 46
pkt 4 - osłony radiologiczne 4 pdf 229,2 2020.05.29 45
PR18_P05_F03_W3 LISTA UCZESTNICTWA doc 65,5 2020.05.29 45
projekt umowy doc 853,0 2020.05.29 66
Protokół przyjęcia sprzętu docx 22,0 2020.05.29 42
Wykaz dostaw docx 19,9 2020.05.29 44

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,7 2020.06.10 33

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ-2 doc 19,2 2020.06.16 27
Wyjaśnienie treści SIWZ-4 docx 61,2 2020.06.10 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,9 2020.06.26 35
Specyfikacja techniczna - zadanie 1 zmieniona 10.06.2020 docx 57,4 2020.06.10 41

Pobierz wszystkie dokumenty