Szczegóły ogłoszenia

63/2020

"dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Genetyki Klinicznej i Patologii Molekularnej "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 258,9 2020.05.19 46

Wyniki częściowe

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 13,6 2020.05.25 29
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 docx 13,7 2020.05.26 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 68,2 2020.05.19 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.05.19 32
formularz cenowy xls 62,0 2020.05.19 96
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,9 2020.05.19 30
umowa projekt doc 1136,0 2020.05.19 32
Wykaz dostaw doc 34,0 2020.05.19 33
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 35,5 2020.05.19 35
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2020.05.19 30

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,7 2020.05.25 29
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 22,2 2020.05.26 25

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 20,1 2020.05.25 25
Wyjaśnienie treści SIWZ 2 doc 23,1 2020.05.26 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2020.06.01 25

Pobierz wszystkie dokumenty