Szczegóły ogłoszenia

63/2020

"dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Genetyki Klinicznej i Patologii Molekularnej "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 258,9 2020.05.19 28

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 13,6 2020.05.25 9
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 docx 13,7 2020.05.26 6

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 68,2 2020.05.19 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.05.19 16
formularz cenowy xls 62,0 2020.05.19 81
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,9 2020.05.19 14
umowa projekt doc 1136,0 2020.05.19 15
Wykaz dostaw doc 34,0 2020.05.19 16
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 35,5 2020.05.19 20
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2020.05.19 13

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,7 2020.05.25 9
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 22,2 2020.05.26 9

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 20,1 2020.05.25 10
Wyjaśnienie treści SIWZ 2 doc 23,1 2020.05.26 8

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2020.06.01 7

Pobierz wszystkie dokumenty