Szczegóły ogłoszenia

62/2020

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku na Oddział Intensywnej Terapii II"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 264,1 2020.05.19 25

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,2 2020.05.25 9

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 72,4 2020.05.19 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2020.05.19 14
Formularz cenowy xls 42,5 2020.05.19 118
Formularz oferty xls 43,0 2020.05.19 21
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2020.05.19 12
Projekt umowy docx 534,5 2020.05.19 10
Wykaz dostaw docx 17,7 2020.05.19 12

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,9 2020.05.25 7

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 20,5 2020.05.22 22
Wyjaśnienie treści SIWZ-2 doc 105,9 2020.05.26 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2020.05.29 10

Pobierz wszystkie dokumenty