Szczegóły ogłoszenia

57/2020

"Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 186,8 2020.05.18 92

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 60,6 2020.05.18 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.05.18 32
Formularz oferty xls 107,0 2020.05.18 37
Formularze cenowe xls 34,5 2020.05.18 48
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2020.05.18 32
umowa projekt doc 851,0 2020.05.18 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,8 2020.05.26 22

Pobierz wszystkie dokumenty