Szczegóły ogłoszenia

59/2020

"dostawy materiałów budowlanych oraz narzędzi i innych wyrobów"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 27,6 2020.05.12 85

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 68,1 2020.05.12 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.05.12 18
formularz cenowy zadanie 1 docx 30,5 2020.05.12 35
formularz cenowy zadanie 2 xls 37,5 2020.05.12 28
formularz cenowy zadanie 3 docx 22,1 2020.05.12 25
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2020.05.12 18
umowa projekt doc 868,5 2020.05.12 14
Wykaz dostaw doc 33,0 2020.05.12 18
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 31,5 2020.05.12 17
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.05.12 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2020.05.20 16

Pobierz wszystkie dokumenty