Szczegóły ogłoszenia

56/2020

"Dostawy wody źródlanej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 35,8 2020.05.08 93

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 65,3 2020.05.08 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.05.08 24
formularz cenowy xlsx 12,1 2020.05.08 25
Formularz oferty xlsx 13,1 2020.05.08 25
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2020.05.08 18
projekt umowy dostawy docx 534,8 2020.05.08 23
projekt umowy dzierżawy docx 532,3 2020.05.08 21
Załącznik nr 1 do umowy dzierżawy docx 15,4 2020.05.08 21
Załącznik nr 2 do umowy dzierżawy docx 13,9 2020.05.08 24
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.05.08 20

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 21,1 2020.05.13 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,7 2020.05.18 29

Pobierz wszystkie dokumenty