Szczegóły ogłoszenia

58/2020

"dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych i drobnego sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 29,8 2020.05.08 54

Wyniki częściowe

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 13,5 2020.05.14 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 64,0 2020.05.08 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.05.08 48
formularz cenowy xls 50,0 2020.05.08 132
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2020.05.08 46
projekt umowy doc 1140,0 2020.05.08 48
Wzór oferty XLS xls 38,5 2020.05.08 57
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.05.08 51

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,6 2020.05.14 36

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ 1 doc 19,7 2020.05.13 33
Wyjaśnienie treści SIWZ 2 doc 21,7 2020.05.14 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja doc 113,0 2020.05.12 52
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2020.05.19 42

Pobierz wszystkie dokumenty