Szczegóły ogłoszenia

55/2020

"Świadczenie usług konserwacji, obsługi, napraw i awarii elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych systemu wentylacji i klimatyzacji"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie BZP docx 27,3 2020.04.30 138

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 88,2 2020.04.30 60

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.04.30 54
Formularz oferty doc 42,0 2020.04.30 72
OPIS PZ - doc 870,0 2020.04.30 76
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,6 2020.04.30 54
projekt umowy na usługi 2020 ver. 8 doc 642,0 2020.04.30 69
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,6 2020.04.30 58
Wykaz dostaw lub usług doc 17,9 2020.04.30 58
Wykaz osób doc 18,7 2020.04.30 53
Zał nr 10 Wzór oświadczeia pdf 224,8 2020.04.30 62
Zał._4_WENT_WEZLY_CT_WL pdf 40,1 2020.04.30 58
Zał_10_Wzór oświadzczenia pdf 122,6 2020.04.30 16
Zał_1_KLIM_KLIMATYZATORY pdf 85,3 2020.04.30 64
Zał_2_WENT_WENTYLATORY pdf 100,8 2020.04.30 57
Zał_3_WENT_CENTRALE pdf 76,6 2020.04.30 62
Zał_5_ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH pdf 19,7 2020.04.30 63
Zał_6_ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ_ NOWA POLIKLINIKA pdf 275,8 2020.04.30 64
Zał_7_Książka dziennych raportów i zmian pdf 61,3 2020.04.30 57
Zał_8_Książka zgłoszeń napraw i awarii pdf 52,6 2020.04.30 62
Zał_9_Zasady Środowiskowe zał do umowy doc 31,0 2020.04.30 58
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,3 2020.04.30 58

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 35,6 2020.05.05 64

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,0 2020.05.08 64

Pobierz wszystkie dokumenty