Szczegóły ogłoszenia

BZP/271/20/2020

"Utwardzenie dróg wewnętrznych kamieniem łamanym oraz destruktem asfaltowym"

Gmina Myślenice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
BZP 535990-N-2020 pdf 154,0 2020.04.30 138

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 715,9 2020.04.30 120

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wzór umowy na roboty budowlane doc 37,1 2020.04.30 125
zal 1 - formularz ofertowy docx 18,3 2020.04.30 131
zal 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,0 2020.04.30 118
zal 4 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 26,6 2020.04.30 112
zal 4 STWIORb doc 52,0 2020.04.30 124

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 689,4 2020.05.15 123

Pobierz wszystkie dokumenty