Szczegóły ogłoszenia

51/2020

"dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Genetyki Klinicznej i Patologii Molekularnej "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 330,9 2020.04.30 49

Wyniki częściowe

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 13,5 2020.05.05 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 71,2 2020.04.30 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.04.30 45
formularz cenowy xls 78,0 2020.04.30 88
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2020.04.30 42
umowa projekt doc 1136,5 2020.04.30 42
Wykaz dostaw doc 34,0 2020.04.30 45
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 42,5 2020.04.30 48
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2020.04.30 46

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 21,2 2020.05.05 38

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 21,2 2020.05.05 37
Wyjaśnienie treści SIWZ2 doc 19,8 2020.05.05 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2020.05.11 44
Powiadomienie o unieważnieniu zadania 7 doc 31,5 2020.05.28 14

Pobierz wszystkie dokumenty