Szczegóły ogłoszenia

53/2020

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku na Oddział Intensywnej Terapii"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 640,8 2020.04.27 52

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe-1 doc 28,3 2020.06.01 4

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,3 2020.04.29 50
Informacja o zmianach (procedura uproszczona)-2 doc 20,3 2020.05.05 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 79,1 2020.04.27 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2020.04.27 39
Formularz cenowy xls 74,5 2020.04.27 140
Formularz oferty xls 46,5 2020.04.27 58
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2020.04.27 39
Projekt umowy docx 534,4 2020.04.27 40
Wykaz dostaw docx 17,7 2020.04.27 40

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 26,5 2020.04.29 86
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-2 doc 19,0 2020.05.05 44

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 743,7 2020.04.29 75
Wyjaśnienie treści SIWZ-2 docx 32,0 2020.05.05 46
Wyjaśnienie treści SIWZ-3 doc 21,8 2020.05.05 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
3347-Powiadomienie o unieważnieniu części zadań docx 17,7 2020.05.12 3
Informacja z otwarcia ofert doc 27,6 2020.05.08 45
Informacja z otwarcia ofert-sprostowanie docx 18,8 2020.05.14 17

Pobierz wszystkie dokumenty