Szczegóły ogłoszenia

50/2020

"dzierżawa konsoli rotablatora "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 24,6 2020.04.22 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 57,2 2020.04.22 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.04.22 35
Formularz cenowy xlsx 11,6 2020.04.22 43
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2020.04.22 32
projekt umowy dzierżawy doc 1109,0 2020.04.22 36
specyfikacja techniczna docx 22,5 2020.04.22 36
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 33,0 2020.04.22 35
Załącznik nr 3 do umowy dzierżawy doc 37,0 2020.04.22 37
Załącznik nr 4 do umowy dzierżawy doc 38,5 2020.04.22 37
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2020.04.22 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,6 2020.04.30 31

Pobierz wszystkie dokumenty