Szczegóły ogłoszenia

48/2020

"Dostawy sukcesywne pieczywa, mleka i przetworów mlecznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 38,3 2020.04.21 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 66,1 2020.04.21 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.04.21 32
formularz cenowy zadanie 1 xlsx 33,2 2020.04.21 23
formularz cenowy zadanie 2 xlsx 33,8 2020.04.21 21
Formularz oferty xlsx 13,3 2020.04.21 24
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2020.04.21 19
projekt umowy - zadanie 1 docx 538,4 2020.04.21 15
projekt umowy - zadanie 2 docx 536,6 2020.04.21 16
Wykaz dostaw lub usług doc 18,0 2020.04.21 18
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.04.21 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2020.04.29 17

Pobierz wszystkie dokumenty