Szczegóły ogłoszenia

42/2020

"dostawy sukcesywne sprzętu na sale operacyjne i zabiegowe na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 111,1 2020.04.09 94

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 41,9 2020.07.01 21
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe 2 doc 20,4 2020.07.09 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 79,0 2020.04.09 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.04.09 63
formularz cenowy xls 112,0 2020.04.09 167
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,1 2020.04.09 66
projekt umowy doc 1111,5 2020.04.09 67
projekt umowy przechowania doc 1088,0 2020.04.09 65
projekt umowy użyczenia doc 41,0 2020.04.09 63
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 24,5 2020.04.09 61
umowa użyczenia - załacznik 2 doc 24,5 2020.04.09 65
Wykaz dostaw doc 33,0 2020.04.09 68
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 49,0 2020.04.09 86
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2020.04.09 60

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 103,0 2020.04.29 70
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 41,2 2020.05.04 55

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 33,2 2020.05.14 40
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych doc 38,5 2020.05.26 24
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych - poprawiona doc 39,0 2020.05.26 26

Pobierz wszystkie dokumenty