Szczegóły ogłoszenia

36/2020

"Usługi przeglądów i napraw aparatu Brillance CT16 Slice na 24 miesiące"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 35,2 2020.04.09 144

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 23,1 2020.04.28 60

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 69,4 2020.04.09 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2020.04.09 62
formularz cenowy xlsx 11,1 2020.04.09 68
Formularz oferty xlsx 57,7 2020.04.09 64
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 80,0 2020.04.09 65
Projekt umowy docx 40,0 2020.04.09 67
Wykaz osób doc 18,7 2020.04.09 67
Wykaz usług doc 17,8 2020.04.09 68
_F07_Wzór oświadzczenia-11 pdf 122,6 2020.04.09 67
_Z9_Zasady środowiskowe i jakości pdf 125,0 2020.04.09 66

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,3 2020.04.24 54

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 25,6 2020.04.24 57
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 24,1 2020.04.28 56

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2020.05.13 44

Pobierz wszystkie dokumenty