Szczegóły ogłoszenia

46/2020

"dostawy materiałów elektrycznych, budowlanych oraz narzędzi i innych wyrobów"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 27,7 2020.04.09 60

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 19,9 2020.04.14 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 63,2 2020.04.09 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2020.04.09 21
formularz cenowy zadanie 1 docx 30,3 2020.04.09 46
formularz cenowy zadanie 2 docx 19,3 2020.04.09 46
formularz cenowy zadanie 3 xls 30,5 2020.04.09 44
formularz cenowy zadanie 4 docx 21,9 2020.04.09 43
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,0 2020.04.09 26
umowa projekt doc 868,5 2020.04.09 22
Wykaz dostaw doc 33,0 2020.04.09 25
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 32,0 2020.04.09 23
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,2 2020.04.09 23

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,4 2020.04.14 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2020.04.20 14

Pobierz wszystkie dokumenty