Szczegóły ogłoszenia

44/2020

"Dostawy materiałów eksploatacyjnych i drobnego sprzętu medycznego oraz testów do kontroli sterylizacji"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 49,0 2020.04.08 45

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 20,8 2020.05.11 36
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe - 2 doc 19,1 2020.05.22 24

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,1 2020.04.15 37
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) - 2 doc 20,1 2020.04.20 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 73,1 2020.04.08 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.04.08 35
Formularz cenowy - dot. zadań 1-5 xlsx 14,6 2020.04.08 120
Formularz cenowy - dot. zadań 15-16 xlsx 13,8 2020.04.08 100
Formularz cenowy - dot. zadań 6-14 xlsx 17,8 2020.04.08 107
Formularz oferty xlsx 14,6 2020.04.08 43
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2020.04.08 36
Projekt umowy - dotyczy zadań 1-14 docx 540,5 2020.04.08 37
Projekt umowy - dotyczy zadań 15-16 docx 539,6 2020.04.08 34
Wykaz dostaw lub usług doc 18,0 2020.04.08 34
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.04.08 26

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,5 2020.04.15 45
Powiadomienie o zmianach w SIWZ - 2 doc 18,4 2020.04.20 32

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 1055,8 2020.04.15 46
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 2 doc 20,3 2020.04.20 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2020.04.23 39

Pobierz wszystkie dokumenty