Szczegóły ogłoszenia

44/2020

"Dostawy materiałów eksploatacyjnych i drobnego sprzętu medycznego oraz testów do kontroli sterylizacji"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 49,0 2020.04.08 36

Wyniki częściowe

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,1 2020.04.15 28
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) - 2 doc 20,1 2020.04.20 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 73,1 2020.04.08 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.04.08 27
Formularz cenowy - dot. zadań 1-5 xlsx 14,6 2020.04.08 109
Formularz cenowy - dot. zadań 15-16 xlsx 13,8 2020.04.08 89
Formularz cenowy - dot. zadań 6-14 xlsx 17,8 2020.04.08 95
Formularz oferty xlsx 14,6 2020.04.08 33
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2020.04.08 26
Projekt umowy - dotyczy zadań 1-14 docx 540,5 2020.04.08 30
Projekt umowy - dotyczy zadań 15-16 docx 539,6 2020.04.08 27
Wykaz dostaw lub usług doc 18,0 2020.04.08 27
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.04.08 21

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,5 2020.04.15 36
Powiadomienie o zmianach w SIWZ - 2 doc 18,4 2020.04.20 23

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 1055,8 2020.04.15 39
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 2 doc 20,3 2020.04.20 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2020.04.23 30

Pobierz wszystkie dokumenty