Szczegóły ogłoszenia

37/2020

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku urologicznego na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 50,8 2020.04.03 62

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,1 2020.04.06 44
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) -2 doc 20,1 2020.04.08 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 78,4 2020.04.03 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.04.03 55
formularz cenowy xlsx 28,0 2020.04.03 87
Formularz ofertowy xlsx 17,4 2020.04.03 54
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2020.04.03 54
projekt umowy przechowania docx 523,3 2020.04.03 48
umowa projekt docx 535,8 2020.04.03 50
Wykaz dostaw lub usług doc 18,0 2020.04.03 51
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.04.03 49

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,6 2020.04.06 49
Powiadomienie o zmianach w SIWZ -2 doc 18,6 2020.04.08 63

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 28,4 2020.04.14 57

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
3437- Powiadomienie o unieważnieniu zadań docx 17,6 2020.05.14 12
Informacja z otwarcia ofert doc 22,5 2020.04.17 44

Pobierz wszystkie dokumenty