Szczegóły ogłoszenia

43/2020

"Dostawy sukcesywne akcesoriów do stołów operacyjnych Jupiter firmy Trumpf"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 36,4 2020.04.03 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,9 2020.04.03 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.04.03 46
formularz cenowy xlsx 12,1 2020.04.03 50
Formularz oferty xls 45,0 2020.04.03 56
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2020.04.03 45
umowa projekt docx 542,0 2020.04.03 44
Wykaz dostaw docx 19,9 2020.04.03 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert-sprostowanie doc 17,9 2020.04.17 39

Pobierz wszystkie dokumenty