Szczegóły ogłoszenia

34/2020

"świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i innych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 27,0 2020.04.03 138

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie zmian docx 17,0 2020.04.16 61

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 73,2 2020.04.03 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2020.04.03 47
formularz cenowy doc 66,0 2020.04.03 67
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,0 2020.04.03 50
oświadczenie zał. 5 doc 33,0 2020.04.03 64
wykaz osób doc 34,5 2020.04.03 64
wykaz usług doc 34,0 2020.04.03 62
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 34,0 2020.04.03 62
Załącznik 1. do umowy - Zasady środowiskowe i jakości doc 122,0 2020.04.03 57
załącznik nr 6 do siwz doc 31,5 2020.04.03 55
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.04.03 53

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,1 2020.04.15 40

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 23,8 2020.04.15 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,9 2020.05.11 29
Projekt umowy poprawiony z dnia 15.04. doc 1136,0 2020.04.15 48

Pobierz wszystkie dokumenty