Szczegóły ogłoszenia

39/2020

"Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowych aparatów rtg typu: pantomograf i mammograf w budynku Polikliniki 10WSKzP SP ZOZ w Bydgoszczy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 36,4 2020.04.02 74

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 23,0 2020.04.27 38
Informacja o zmianach (procedura pełna)-2 doc 23,1 2020.04.27 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 71,9 2020.04.02 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2020.04.02 58
Formularz oferty xls 47,0 2020.04.02 65
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,5 2020.04.02 60
pkt 1 i 3 poliklinika-rzut-parteru dwg 5732,7 2020.04.02 67
pkt 1 i 3 poliklinika-rzut-piwnicy dwg 1629,1 2020.04.02 60
pkt 2 - poliklinika-przekroj-bb pdf 335,7 2020.04.02 62
pkt 4 - osłony radiologiczne 1 pdf 246,7 2020.04.02 59
pkt 4 - osłony radiologiczne 2 pdf 251,0 2020.04.02 66
pkt 4 - osłony radiologiczne 3 pdf 239,0 2020.04.02 62
pkt 4 - osłony radiologiczne 4 pdf 229,2 2020.04.02 59
PR18_P05_F03_W3 LISTA UCZESTNICTWA doc 65,5 2020.04.02 64
projekt umowy doc 853,5 2020.04.02 59
Protokół przyjęcia sprzętu docx 22,0 2020.04.02 58
Wykaz dostaw docx 19,9 2020.04.02 57
Zad.1-Aparat RTG cyfrowy mamograf- zmieniona 23.04.2020 doc 248,5 2020.04.02 91
Zad.2-Aparat RTG pantomograf docx 42,1 2020.04.02 69

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,4 2020.04.23 37
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-2 doc 19,5 2020.04.24 36

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 76,7 2020.04.23 37
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 19,7 2020.04.24 43
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-3 doc 20,0 2020.04.28 44

Odwołania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odwołanie Bydgoszcz - pismo pdf 587,2 2020.04.15 74
Powiadomienie pozostałych Wykonawców o wniesieniu odwołania doc 19,5 2020.04.15 56

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Załącznik nr 3 do SIWZ_Zad. 1 Aparat RTG cyfrowy mammograf - stanowiący o pdf 780,8 2020.04.15 54
2. KRS Odwołującego pdf 45,5 2020.04.15 48
3. Pełnomocnictwo pdf 260,2 2020.04.15 47
4. Potwierdzenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa pdf 187,4 2020.04.15 52
5. Potwierdzenie wniesienia wpisu od odwołania pdf 196,3 2020.04.15 48
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2020.05.12 35

Pobierz wszystkie dokumenty