Szczegóły ogłoszenia

45/2020

"Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 43,2 2020.04.02 57

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 20,2 2020.05.15 4

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 64,8 2020.04.02 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.04.02 19
Formularz oferty xls 108,0 2020.04.02 20
Formularze cenowe xls 193,5 2020.04.02 25
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2020.04.02 19
umowa projekt doc 849,5 2020.04.02 22
Wykaz dostaw docx 20,0 2020.04.02 18

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja dot. otwarcia ofert doc 18,2 2020.04.07 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
3073-anulowanie wyboru oferty w zakresie zad. 5 docx 15,4 2020.04.29 4
Informacja z otwarcia ofert doc 26,0 2020.04.10 32

Pobierz wszystkie dokumenty