Szczegóły ogłoszenia

15/2020/III

"Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych"

Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 377,6 2020.03.30 459

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Cz. I _SIWZ _ Instrukcja dla Wykonawców 7z 2345,9 2020.03.30 424
Cz. II _ SIWZ__Program Funkcjonalno - Użytkowy docx 394,2 2020.03.30 475
Cz. III _ SIWZ _ Kontrakt i Umowa Serwisowa.7z 001 1051,9 2020.03.30 439
Informacja_omyłka w treści SIWZ PDF 253,7 2020.04.01 405
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 57,2 2020.03.30 426
SIWZ docx 653,9 2020.03.30 439
SIWZ poprawiona omyłka 31_03_2020 docx 653,9 2020.04.01 414
siwz_czesc_III_Wzor kontraktu i serwis-1 docx 392,3 2020.03.30 395
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 102,8 2020.03.30 412
ZAŁĄCZNIK Nr 4_ Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych oraz Wzór wykazu us docx 100,8 2020.03.30 405

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja_Pobieranie i rozpakowywanie dokumentacji SIWZ PDF 397,7 2020.04.01 398

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
0_EC Skierniewice_KONTRAKT aktualna 06_04_2020 docx 261,3 2020.04.06 425
0_EC Skierniewice_KONTRAKT_10_04_2020 docx 261,4 2020.04.14 396
0_EC Skierniewice_KONTRAKT_22_04_2020 docx 261,4 2020.04.23 376
2_ZACZ~1 aktualizacja 10_04_2020 DOC 103,8 2020.04.14 387
Aneks nr 1 do umowy o przyładzenie do sieci dystrybucyjnej pdf 694,3 2020.04.23 417
Cz. II SIWZ_PFU z załacznikami_1plik 7z 149885,0 2020.03.30 560
Informacja w sprawie otwarcia ofert pdf 265,3 2020.04.28 373
Odfpowiedź na zapytania do SIWZ nr 4 pdf 2804,7 2020.04.14 416
odpowiedź na pytania w sprawie SIWZ Nr 7 pdf 6977,7 2020.04.23 408
odpowiedź na pytania w sprawie SIWZ Nr 8 pdf 4175,3 2020.04.23 427
odpowiedź na pytania w sprawie SIWZ Nr 9 pdf 2519,1 2020.04.23 398
Odpowiedź na zapytania do SIWZ nr 5 pdf 2571,5 2020.04.16 392
Odpowiedź na zapytania do SIWZ nr 6 pdf 844,4 2020.04.16 398
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 10 pdf 1314,8 2020.04.28 391
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 1703,3 2020.04.03 402
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 pdf 1301,5 2020.04.06 413
Ogłoszenie o wyborze pdf 353,3 2020.05.19 364
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia kogeneracja pdf 102,3 2020.07.15 325
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 17,7 2020.04.22 370
Powiadomienie wizja lokalna pdf 231,8 2020.04.06 392
Protokół z otwarcia ofert kogeneracja pdf 939,4 2020.05.06 406
SIWZ aktualizacja na 03-04-2020 docx 653,4 2020.04.03 407
SIWZ aktualizacja na 22-04-2020 docx 653,8 2020.04.23 404
Wezwanie do zlożenie dokumentów pdf 1997,8 2020.05.12 346
ZACZNI 1 Umowy serw Program obsługi 28_04_2020 docx 419,1 2020.04.28 353
Załacznik 8 Instrukcja dla wykonawcow aktualizacja na 16_04_2020 pdf 711,7 2020.04.16 364
Załacznik nr 2 do warunków przyłaczenia i umowy pdf 344,3 2020.04.23 395
Załacznik nr 3 do warunków przyłaczenia i umowy pdf 373,5 2020.04.23 410
ZAŁĄCZNIK Nr 1 Formularz Oferty akt 22_04_2020 docx 399,3 2020.04.23 353
ZAŁĄCZNIK Nr 1 Formularz Oferty aktualizacja 16_04_2020 docx 399,4 2020.04.16 358
ZAŁĄCZNIK NR 4 Harmonogram Rzeczowo Finansowy aktualizacja 29_04_2020 docx 103,3 2020.04.29 336
Zawiadomienie o wniesieniu odwolania i wezwanie do przystapienia do postepow pdf 2852,1 2020.06.17 331
Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania pdf 1391,1 2020.06.05 324
Zawiadomienie pozostałych wykonawców o wniesieniu odwolania pdf 2863,4 2020.06.01 347
Zmiany w ogloszeniu pdf 543,7 2020.04.22 394

Pobierz wszystkie dokumenty