Szczegóły ogłoszenia

31/2020

"dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Chirurgii Naczyniowej na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 90,7 2020.03.24 77

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 93,4 2020.03.24 92

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.03.24 47
formularz cenowy xls 118,0 2020.03.24 134
formularz cenowy szczegółowy xls 27,0 2020.03.24 128
formularz oceny punktowej doc 36,0 2020.03.24 60
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,1 2020.03.24 50
projekt umowy doc 1123,5 2020.03.24 56
projekt umowy przechowania doc 1088,0 2020.03.24 50
Wykaz dostaw doc 33,0 2020.03.24 50
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 43,0 2020.03.24 61
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,2 2020.03.24 48

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 25,8 2020.04.07 47
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 21,2 2020.04.10 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 29,5 2020.04.27 29

Pobierz wszystkie dokumenty