Szczegóły ogłoszenia

32/2020

"dostawy sukcesywne materiałów szewnych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 33,0 2020.03.16 61

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 17,5 2020.03.25 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 71,7 2020.03.16 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2020.03.16 48
formularz cenowy zad. 1-4 xlsx 47,3 2020.03.16 77
formularz cenowy zad. 5-6 xlsx 13,5 2020.03.16 71
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,8 2020.03.16 39
umowa projekt doc 877,0 2020.03.16 50
Wykaz dostaw doc 33,0 2020.03.16 50
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 34,5 2020.03.16 45
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2020.03.16 45

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,0 2020.03.24 42

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,3 2020.03.24 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2020.04.02 39

Pobierz wszystkie dokumenty