Szczegóły ogłoszenia

29/2020

"Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia dla oddziału ginekologii"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 40,2 2020.03.13 43

Wyniki częściowe

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,2 2020.03.20 28
Informacja o zmianach (procedura uproszczona)- 2 doc 21,1 2020.03.24 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 70,6 2020.03.13 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.03.13 29
Formularz cenowy xlsx 13,4 2020.03.13 73
Formularz ofertowy xlsx 15,4 2020.03.13 34
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2020.03.13 30
Projekt umowy - zadanie 1,2,3 docx 534,3 2020.03.13 31
Projekt umowy - zadanie 4-7 docx 533,6 2020.03.13 30
Specyfikacja techniczna - zadanie 1 docx 30,5 2020.03.13 66
Specyfikacja techniczna - zadanie 2 docx 24,6 2020.03.13 51
Specyfikacja techniczna - zadanie 3 docx 29,1 2020.03.13 47
Specyfikacja techniczna - zadanie 4 docx 28,0 2020.03.13 48
Specyfikacja techniczna - zadanie 5 docx 28,0 2020.03.13 45
Specyfikacja techniczna - zadanie 6 docx 28,2 2020.03.13 46
Wykaz dostaw lub usług doc 18,0 2020.03.13 30
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.03.13 26

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,8 2020.03.20 28
Powiadomienie o zmianach w SIWZ -2 doc 18,8 2020.03.24 29

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 256,0 2020.03.20 36
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 2 doc 20,7 2020.03.24 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,7 2020.03.27 43

Pobierz wszystkie dokumenty