Szczegóły ogłoszenia

29/2020

"Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia dla oddziału ginekologii"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 40,2 2020.03.13 49

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 19,1 2020.04.24 50
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe - 2 doc 16,8 2020.05.12 19

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,2 2020.03.20 37
Informacja o zmianach (procedura uproszczona)- 2 doc 21,1 2020.03.24 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 70,6 2020.03.13 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.03.13 37
Formularz cenowy xlsx 13,4 2020.03.13 79
Formularz ofertowy xlsx 15,4 2020.03.13 46
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2020.03.13 36
Projekt umowy - zadanie 1,2,3 docx 534,3 2020.03.13 36
Projekt umowy - zadanie 4-7 docx 533,6 2020.03.13 36
Specyfikacja techniczna - zadanie 1 docx 30,5 2020.03.13 71
Specyfikacja techniczna - zadanie 2 docx 24,6 2020.03.13 58
Specyfikacja techniczna - zadanie 3 docx 29,1 2020.03.13 51
Specyfikacja techniczna - zadanie 4 docx 28,0 2020.03.13 54
Specyfikacja techniczna - zadanie 5 docx 28,0 2020.03.13 51
Specyfikacja techniczna - zadanie 6 docx 28,2 2020.03.13 52
Wykaz dostaw lub usług doc 18,0 2020.03.13 37
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.03.13 32

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,8 2020.03.20 33
Powiadomienie o zmianach w SIWZ -2 doc 18,8 2020.03.24 39

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 256,0 2020.03.20 41
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 2 doc 20,7 2020.03.24 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2892- Powiadomienie o unieważnieniu zadań docx 17,4 2020.04.22 8
Informacja z otwarcia ofert doc 20,7 2020.03.27 52

Pobierz wszystkie dokumenty