Szczegóły ogłoszenia

27/2020

"Usługi serwisowe aparatu rtg Allura i przeglądy sprzętu laryngologicznego, kardiologicznego i kardiomonitorów"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 62,1 2020.03.13 168

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 25,2 2020.04.16 57

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 82,9 2020.03.13 69

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2020.03.13 70
F07_Wzór oświadzczenia-11 pdf 122,6 2020.03.13 71
Formularz oferty xlsx 60,6 2020.03.13 76
Formularze cenowe xlsx 69,4 2020.03.13 96
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,7 2020.03.13 77
Projekt umowy-zad. 1 docx 40,2 2020.03.13 80
Projekt umowy-zad.2-23 docx 35,9 2020.03.13 68
Wykaz osób docx 17,7 2020.03.13 70
Wykaz usług docx 17,9 2020.03.13 69
Z9_Zasady środowiskowe i jakości pdf 125,0 2020.03.13 70

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 22,0 2020.04.14 61

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 26,2 2020.04.03 74

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
3478-Powiadomienie o unieważnieniu zadania 2 docx 17,2 2020.05.15 31
3800-Powiadomienie o unieważnieniuczęści zadań-2 docx 14,8 2020.05.27 18
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2020.04.30 58

Pobierz wszystkie dokumenty