Szczegóły ogłoszenia

26/2020

"Dostawa narzędzi chirurgicznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 39,0 2020.03.10 51

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 19,1 2020.04.15 58
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe - 2 doc 17,9 2020.05.13 21

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,4 2020.03.16 37
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) - 2 doc 20,2 2020.03.19 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 63,8 2020.03.10 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.03.10 41
Formularz cenowy xlsx 17,5 2020.03.10 82
Formularz ofertowy xlsx 15,3 2020.03.10 43
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2020.03.10 32
Projekt umowy docx 533,5 2020.03.10 39
Wykaz dostaw lub usług doc 17,9 2020.03.10 36
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.03.10 30

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,3 2020.03.16 46
Powiadomienie o zmianach w SIWZ - 2 doc 19,0 2020.03.19 35

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,4 2020.03.19 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2039 - INFORMACJA docx 67,9 2020.03.17 43
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2020.03.24 41

Pobierz wszystkie dokumenty