Szczegóły ogłoszenia

17/2020

"Usługi przeglądów i napraw sprzętu i aparatury medycznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 129,4 2020.03.10 180

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 28,5 2020.06.01 9

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna)-1 doc 23,2 2020.03.23 91
Informacja o zmianach (procedura pełna)-2 doc 23,9 2020.03.27 73
Informacja o zmianach (procedura pełna)-3 doc 23,1 2020.03.31 78
Informacja o zmianach (procedura pełna)-4 doc 23,0 2020.04.16 72

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 122,5 2020.03.10 170

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.03.10 85
F07_Wzór oświadzczenia-11 pdf 122,6 2020.03.10 97
Formularz oferty xlsx 67,8 2020.03.10 109
Formularz oferty-zmieniony 15.04.2020 xlsx 69,9 2020.03.24 117
Formularze cenowe xlsx 213,2 2020.03.10 179
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,5 2020.03.10 84
Projekt umowy docx 37,5 2020.03.10 85
Wykaz osób docx 18,4 2020.03.10 83
Wykaz usług docx 17,8 2020.03.10 83
Z9_Zasady środowiskowe i jakości pdf 125,0 2020.03.10 76

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,2 2020.03.10 91
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-2 doc 40,5 2020.03.24 94
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-3 doc 18,8 2020.03.27 97
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-4. doc 19,1 2020.04.15 86

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,0 2020.03.18 99
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 36,1 2020.03.24 88
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-3 doc 19,8 2020.03.25 95

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
3969-Powiadomienie o unieważnieniu części zadań docx 17,6 2020.06.01 2
Informacja z otwarcia ofert doc 28,2 2020.05.05 44

Pobierz wszystkie dokumenty