Szczegóły ogłoszenia

17/2020

"Usługi przeglądów i napraw sprzętu i aparatury medycznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 129,4 2020.03.10 253

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 28,5 2020.06.01 48

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna)-1 doc 23,2 2020.03.23 110
Informacja o zmianach (procedura pełna)-2 doc 23,9 2020.03.27 96
Informacja o zmianach (procedura pełna)-3 doc 23,1 2020.03.31 97
Informacja o zmianach (procedura pełna)-4 doc 23,0 2020.04.16 95

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 122,5 2020.03.10 178

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.03.10 102
F07_Wzór oświadzczenia-11 pdf 122,6 2020.03.10 119
Formularz oferty xlsx 67,8 2020.03.10 135
Formularz oferty-zmieniony 15.04.2020 xlsx 69,9 2020.03.24 139
Formularze cenowe xlsx 213,2 2020.03.10 205
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,5 2020.03.10 106
Projekt umowy docx 37,5 2020.03.10 103
Wykaz osób docx 18,4 2020.03.10 102
Wykaz usług docx 17,8 2020.03.10 101
Z9_Zasady środowiskowe i jakości pdf 125,0 2020.03.10 100

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,2 2020.03.10 111
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-2 doc 40,5 2020.03.24 116
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-3 doc 18,8 2020.03.27 118
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-4. doc 19,1 2020.04.15 110

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,0 2020.03.18 120
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 36,1 2020.03.24 113
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-3 doc 19,8 2020.03.25 121

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
3969-Powiadomienie o unieważnieniu części zadań docx 17,6 2020.06.01 37
4304-Powiadomienie o unieważnieniu zadania 55 docx 17,4 2020.06.16 19
Informacja z otwarcia ofert doc 28,2 2020.05.05 75

Pobierz wszystkie dokumenty