Szczegóły ogłoszenia

INW.271.17.2020

"Budowa oświetlenia ulicznego w m. Głogoczów na dz. nr 1079/1, 1080, 1559/2, 1554 - gmina Myślenice"

Gmina Myślenice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zaproszenie do złożenia oferty pdf 232,0 2020.03.09 262

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 111,6 2020.03.11 217
zal 2 dokumentacja projektowa + STWiORb 7z 34431,3 2020.03.09 285
zal 3 Przedmiar 7z 715,9 2020.03.09 235
zał.1 - formularz ofertowy doc 33,5 2020.03.09 202

Pobierz wszystkie dokumenty