Szczegóły ogłoszenia

28/2020

"dostawy sukcesywne węży do płukania do aparatu Cusa, pojemników do transportu materiałów do badań histopatologicznych i sju"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 257,7 2020.03.05 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 66,1 2020.03.05 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2020.03.05 51
formularz cenowy zadanie 1- 4 xls 30,0 2020.03.05 82
formularz cenowy zadanie 5 xls 27,5 2020.03.05 73
formularz cenowy zadanie 6 xls 33,0 2020.03.05 64
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,9 2020.03.05 46
umowa projekt docx 543,1 2020.03.05 47
Wykaz dostaw doc 34,0 2020.03.05 50
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 35,0 2020.03.05 47
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,2 2020.03.05 42

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,0 2020.03.09 45
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 103,4 2020.03.10 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2020.03.13 44

Pobierz wszystkie dokumenty