Szczegóły ogłoszenia

XIV.263.1.2020

"Roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie zabytkowym BN - Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w zakresie zadania pn. Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie "

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 170,0 2020.02.25 762

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu pdf 68,0 2020.03.19 650

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 2040,5 2020.02.25 613

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZAŁĄCZNIK do SIWZ -nr 35.2.2 STWIOR arch-bud OPRAWY pdf 1330,1 2020.02.25 687
ZAŁĄCZNIK do SIWZ -nr 35.3 STWIOR rob renowac izolac pdf 4793,3 2020.02.25 671
ZAŁĄCZNIK do SIWZ -nr 35.4 STWIOR inst wod kan pdf 2163,8 2020.02.25 652
ZAŁĄCZNIK do SIWZ -nr 35.5 STWIOR inst c.o. c.t pdf 1716,1 2020.02.25 626
ZAŁĄCZNIK do SIWZ -nr 35.6 STWIOR inst went i klimat pdf 1320,8 2020.02.25 666
ZAŁĄCZNIK do SIWZ -nr 35.7 STWIOR inst elektr pdf 1279,5 2020.02.25 681
ZAŁĄCZNIK do SIWZ -nr 35.8 STWIOR automatyka pdf 1243,4 2020.02.25 632
ZAŁĄCZNIK do SIWZ -nr 35.9 STWIOR teletechnika pdf 4085,9 2020.02.25 673
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia docx 1966,4 2020.02.25 652
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego xlsx 158,8 2020.02.25 630
Załącznik nr 11 do SIWZ - Tabela Elementów Skończonych (dla celów rozliczeniowych) xlsx 157,4 2020.02.25 636
Załącznik nr 12 do SIWZ - Wzór Karty zgłoszenia usterki lub wady docx 1960,9 2020.02.25 607
Załącznik nr 13 do SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny docx 1960,6 2020.02.25 683
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 01 pdf 365,0 2020.02.25 643
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 02 pdf 51326,8 2020.02.25 848
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 03 pdf 572,7 2020.02.25 655
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 04 pdf 2582,3 2020.02.25 738
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 05 pdf 1481,1 2020.02.25 626
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 06 pdf 41384,3 2020.02.25 778
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 07 pdf 29247,4 2020.02.25 636
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 08 pdf 28548,6 2020.02.25 657
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 09 pdf 18148,5 2020.02.25 651
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 10 pdf 21259,1 2020.02.25 658
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 11 pdf 559,6 2020.02.25 587
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 12 pdf 15416,3 2020.02.25 635
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 13 pdf 13740,7 2020.02.25 636
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 14 pdf 12481,0 2020.02.25 652
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 15 pdf 12024,1 2020.02.25 605
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 16 pdf 14003,4 2020.02.25 629
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 17 pdf 17315,0 2020.02.25 641
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 18 pdf 15089,1 2020.02.25 605
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 19 pdf 13729,9 2020.02.25 599
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 20 pdf 14002,2 2020.02.25 594
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 21 pdf 13744,4 2020.02.25 616
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 22 pdf 9338,4 2020.02.25 607
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 23 pdf 17067,7 2020.02.25 615
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 24 pdf 14185,0 2020.02.25 610
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 25 pdf 12988,3 2020.02.25 590
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 26 pdf 13127,6 2020.02.25 613
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 27 pdf 13918,6 2020.02.25 638
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 28 pdf 2611,7 2020.02.25 550
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 29 pdf 1369,6 2020.02.25 565
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 30 pdf 2598,1 2020.02.25 569
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 31 pdf 2890,6 2020.02.25 540
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 32 pdf 7209,4 2020.02.25 555
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 33 pdf 6967,7 2020.02.25 527
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 34 pdf 4049,4 2020.02.25 515
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 35 pdf 3657,5 2020.02.25 362
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 36 pdf 3934,5 2020.02.25 359
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 37 pdf 4171,9 2020.02.25 370
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 38 pdf 4260,5 2020.02.25 351
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 39 pdf 4581,5 2020.02.25 362
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 40 pdf 4239,2 2020.02.25 374
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 41 pdf 4668,4 2020.02.25 340
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 42 pdf 4485,5 2020.02.25 360
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 43 pdf 3864,9 2020.02.25 386
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 44 pdf 4128,6 2020.02.25 362
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 45 pdf 2453,7 2020.02.25 361
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 46 pdf 4792,5 2020.02.25 461
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 47 pdf 5411,4 2020.02.25 367
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 48 pdf 1956,4 2020.02.25 354
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 49 pdf 2489,9 2020.02.25 346
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 50 pdf 3326,1 2020.02.25 339
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 51 pdf 11954,1 2020.02.25 394
ZAŁĄCZNIK nr 14 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elektr 52 pdf 3418,2 2020.02.25 349
ZAŁĄCZNIK nr 15 do SIWZ -PROJ WYK TOM I AKPiA elektr teletech sanit 01 pdf 17018,3 2020.02.25 402
ZAŁĄCZNIK nr 15 do SIWZ -PROJ WYK TOM I AKPiA elektr teletech sanit 02 pdf 26219,8 2020.02.25 363
ZAŁĄCZNIK nr 15 do SIWZ -PROJ WYK TOM I AKPiA elektr teletech sanit 03 pdf 485,7 2020.02.25 342
ZAŁĄCZNIK nr 15 do SIWZ -PROJ WYK TOM I AKPiA elektr teletech sanit 04 pdf 15096,2 2020.02.25 367
ZAŁĄCZNIK nr 15 do SIWZ -PROJ WYK TOM I AKPiA elektr teletech sanit 05 pdf 14019,2 2020.02.25 406
ZAŁĄCZNIK nr 15 do SIWZ -PROJ WYK TOM I AKPiA elektr teletech sanit 06 pdf 12379,0 2020.02.25 409
ZAŁĄCZNIK nr 15 do SIWZ -PROJ WYK TOM I AKPiA elektr teletech sanit 07 pdf 14940,3 2020.02.25 380
ZAŁĄCZNIK nr 15 do SIWZ -PROJ WYK TOM I AKPiA elektr teletech sanit 08 pdf 13033,5 2020.02.25 342
ZAŁĄCZNIK nr 15 do SIWZ -PROJ WYK TOM I AKPiA elektr teletech sanit 09 pdf 7395,4 2020.02.25 447
ZAŁĄCZNIK nr 15 do SIWZ -PROJ WYK TOM I AKPiA elektr teletech sanit 10 pdf 10474,7 2020.02.25 392
ZAŁĄCZNIK nr 15 do SIWZ -PROJ WYK TOM I AKPiA elektr teletech sanit 11 pdf 10544,6 2020.02.25 408
ZAŁĄCZNIK nr 15 do SIWZ -PROJ WYK TOM I AKPiA elektr teletech sanit 12 pdf 12727,7 2020.02.25 344
ZAŁĄCZNIK nr 15 do SIWZ -PROJ WYK TOM I AKPiA elektr teletech sanit 13 pdf 12933,8 2020.02.25 381
ZAŁĄCZNIK nr 15 do SIWZ -PROJ WYK TOM I AKPiA elektr teletech sanit 14 pdf 12905,2 2020.02.25 379
ZAŁĄCZNIK nr 15 do SIWZ -PROJ WYK TOM I AKPiA elektr teletech sanit 15 pdf 12741,0 2020.02.25 375
ZAŁĄCZNIK nr 15 do SIWZ -PROJ WYK TOM I AKPiA elektr teletech sanit 16 pdf 12372,9 2020.02.25 360
ZAŁĄCZNIK nr 15 do SIWZ -PROJ WYK TOM I AKPiA elektr teletech sanit 17 pdf 12703,0 2020.02.25 361
ZAŁĄCZNIK nr 15 do SIWZ -PROJ WYK TOM I AKPiA elektr teletech sanit 18 pdf 12628,7 2020.02.25 349
ZAŁĄCZNIK nr 15 do SIWZ -PROJ WYK TOM I AKPiA elektr teletech sanit 19 pdf 12657,2 2020.02.25 413
ZAŁĄCZNIK nr 15 do SIWZ -PROJ WYK TOM I AKPiA elektr teletech sanit 20 pdf 12659,4 2020.02.25 354
ZAŁĄCZNIK nr 15 do SIWZ -PROJ WYK TOM I AKPiA elektr teletech sanit 21 pdf 9916,4 2020.02.25 407
ZAŁĄCZNIK nr 15 do SIWZ -PROJ WYK TOM I AKPiA elektr teletech sanit 22 pdf 13017,9 2020.02.25 464
ZAŁĄCZNIK nr 15 do SIWZ -PROJ WYK TOM I AKPiA elektr teletech sanit 23 pdf 4191,5 2020.02.25 361
ZAŁĄCZNIK nr 15 do SIWZ -PROJ WYK TOM I AKPiA elektr teletech sanit 24 pdf 12063,2 2020.02.25 360
ZAŁĄCZNIK nr 15 do SIWZ -PROJ WYK TOM I AKPiA elektr teletech sanit 25 pdf 1535,9 2020.02.25 342
ZAŁĄCZNIK nr 16 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit 01 pdf 47423,8 2020.02.25 589
ZAŁĄCZNIK nr 16 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit 02 pdf 1423,3 2020.02.25 355
ZAŁĄCZNIK nr 17 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch elektr 01 pdf 33620,7 2020.02.25 538
ZAŁĄCZNIK nr 17 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch elektr 02 pdf 22941,9 2020.02.25 392
ZAŁĄCZNIK nr 17 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch elektr 03 pdf 19651,2 2020.02.25 398
ZAŁĄCZNIK nr 18 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elekt teletech 01 pdf 60279,1 2020.02.25 538
ZAŁĄCZNIK nr 18 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elekt teletech 02 pdf 1452,5 2020.02.25 344
ZAŁĄCZNIK nr 18 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elekt teletech 04 pdf 7680,4 2020.02.25 355
ZAŁĄCZNIK nr 18 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elekt teletech 05 pdf 8215,4 2020.02.25 377
ZAŁĄCZNIK nr 18 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elekt teletech 06 pdf 6905,3 2020.02.25 368
ZAŁĄCZNIK nr 18 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elekt teletech 07 pdf 6699,4 2020.02.25 378
ZAŁĄCZNIK nr 18 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elekt teletech 08 pdf 5958,3 2020.02.25 332
ZAŁĄCZNIK nr 18 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elekt teletech 09 pdf 8216,5 2020.02.25 379
ZAŁĄCZNIK nr 18 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elekt teletech 10 pdf 7751,2 2020.02.25 380
ZAŁĄCZNIK nr 18 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elekt teletech 12 pdf 6713,8 2020.02.25 365
ZAŁĄCZNIK nr 18 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elekt teletech 13 pdf 5897,4 2020.02.25 378
ZAŁĄCZNIK nr 18 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elekt teletech 14 pdf 7783,0 2020.02.25 340
ZAŁĄCZNIK nr 18 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elekt teletech 15 pdf 6600,7 2020.02.25 336
ZAŁĄCZNIK nr 18 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elekt teletech 16 pdf 5970,2 2020.02.25 332
ZAŁĄCZNIK nr 18 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elekt teletech 17 pdf 5957,7 2020.02.25 344
ZAŁĄCZNIK nr 18 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elekt teletech 18 pdf 6806,7 2020.02.25 359
ZAŁĄCZNIK nr 18 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elekt teletech 19 pdf 4388,2 2020.02.25 382
ZAŁĄCZNIK nr 18 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elekt teletech 20 pdf 2907,9 2020.02.25 326
ZAŁĄCZNIK nr 18 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elekt teletech 3.1 pdf 51415,6 2020.02.25 529
ZAŁĄCZNIK nr 18 do SIWZ -PROJ WYK TOM I arch sanit elekt teletech 3.2 pdf 41982,9 2020.02.25 516
ZAŁĄCZNIK nr 18 do SIWZ PROJ WYK TOM I arch sanit elekt teletech 11 pdf 7020,4 2020.02.25 340
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 01 pdf 8057,6 2020.02.25 366
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 02 pdf 6171,0 2020.02.25 357
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 03 pdf 7567,0 2020.02.25 353
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 04 pdf 4114,5 2020.02.25 348
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 05 pdf 4207,8 2020.02.25 376
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 06 pdf 17942,7 2020.02.25 334
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 07 pdf 5540,3 2020.02.25 366
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 08 pdf 4991,6 2020.02.25 343
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 09 pdf 2445,5 2020.02.25 336
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 10 pdf 2221,8 2020.02.25 331
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 11 pdf 42916,5 2020.02.25 485
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 12 pdf 29225,6 2020.02.25 350
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 13 pdf 28599,2 2020.02.25 410
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 14 pdf 18094,8 2020.02.25 394
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 15 pdf 21631,0 2020.02.25 377
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 16 pdf 552,7 2020.02.25 314
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 17 pdf 16034,2 2020.02.25 405
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 18 pdf 14634,9 2020.02.25 370
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 19 pdf 13378,3 2020.02.25 361
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 20 pdf 12762,7 2020.02.25 420
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 21 pdf 14466,6 2020.02.25 388
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 22 pdf 16299,4 2020.02.25 387
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 23 pdf 17007,9 2020.02.25 363
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 24 pdf 15458,2 2020.02.25 362
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 25 pdf 13804,9 2020.02.25 327
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 26 pdf 13667,9 2020.02.25 357
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 27 pdf 17850,4 2020.02.25 308
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 28 pdf 15876,0 2020.02.25 361
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 29 pdf 15253,7 2020.02.25 337
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 30 pdf 14727,9 2020.02.25 426
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 31 pdf 13886,1 2020.02.25 360
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 32 pdf 2817,3 2020.02.25 325
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 33 pdf 2590,1 2020.02.25 343
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 34 pdf 2820,7 2020.02.25 343
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 35 pdf 3116,4 2020.02.25 336
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 36 pdf 13617,9 2020.02.25 393
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 37 pdf 7100,7 2020.02.25 331
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 38 pdf 6596,3 2020.02.25 392
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 39 pdf 4060,2 2020.02.25 351
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 40 pdf 4542,1 2020.02.25 334
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 41 pdf 3856,6 2020.02.25 397
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 42 pdf 3220,2 2020.02.25 348
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 43 pdf 3998,5 2020.02.25 403
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 44 pdf 4262,0 2020.02.25 384
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 45 pdf 4637,4 2020.02.25 424
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 46 pdf 4880,7 2020.02.25 341
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 47 pdf 4532,7 2020.02.25 350
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 48 pdf 4403,3 2020.02.25 365
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 49 pdf 4907,3 2020.02.25 326
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 50 pdf 5185,9 2020.02.25 329
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 51 pdf 4712,8 2020.02.25 336
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 52 pdf 5901,5 2020.02.25 346
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 53 pdf 5121,3 2020.02.25 352
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 54 pdf 4753,8 2020.02.25 355
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 55 pdf 4856,8 2020.02.25 425
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 56 pdf 5704,3 2020.02.25 321
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 57 pdf 3712,4 2020.02.25 360
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 58 pdf 5839,1 2020.02.25 340
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 59 pdf 4462,2 2020.02.25 339
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 60 pdf 5502,3 2020.02.25 325
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 61 pdf 3471,9 2020.02.25 335
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 62 pdf 5344,5 2020.02.25 356
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 63 pdf 5618,0 2020.02.25 332
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 64 pdf 3740,3 2020.02.25 331
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 65 pdf 3179,3 2020.02.25 337
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 66 pdf 3089,4 2020.02.25 333
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 67 pdf 2919,9 2020.02.25 318
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 68 pdf 3451,3 2020.02.25 321
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 69 pdf 3850,1 2020.02.25 373
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 70 pdf 2441,7 2020.02.25 335
ZAŁĄCZNIK nr 19 do SIWZ -PROJ WYK TOM I teletech elektr 71 pdf 12156,1 2020.02.25 377
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy docx 2008,4 2020.02.25 406
Załącznik nr 20 do SIWZ - PROJ WYK węzeł c tech i aut pdf 19244,8 2020.02.25 391
Załącznik nr 21 do SIWZ - PROJ WYK węzeł c inst elektr pdf 1999,4 2020.02.25 389
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 01 pdf 2861,1 2020.02.25 343
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 02 pdf 17803,2 2020.02.25 327
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 03 pdf 5375,4 2020.02.25 348
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 04 pdf 507,5 2020.02.25 318
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 05 pdf 8384,6 2020.02.25 378
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 06 pdf 48684,1 2020.02.25 554
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 07 pdf 9782,4 2020.02.25 338
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 08 pdf 9098,5 2020.02.25 367
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 09 pdf 8221,5 2020.02.25 359
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 10 pdf 8121,5 2020.02.25 392
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 11 pdf 8297,8 2020.02.25 318
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 12 pdf 7240,0 2020.02.25 345
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 13 pdf 11301,1 2020.02.25 395
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 14 pdf 10999,3 2020.02.25 372
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 15 pdf 5957,1 2020.02.25 405
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 16 pdf 4232,4 2020.02.25 391
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 17 pdf 4559,9 2020.02.25 327
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 18 pdf 3589,1 2020.02.25 394
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 19 pdf 7205,1 2020.02.25 362
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 20 pdf 7081,8 2020.02.25 345
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 21 pdf 6600,6 2020.02.25 378
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 22 pdf 6294,6 2020.02.25 343
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 23 pdf 9762,0 2020.02.25 317
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 24 pdf 7134,0 2020.02.25 330
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 25 pdf 6746,5 2020.02.25 316
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 26 pdf 6125,2 2020.02.25 328
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 27 pdf 6124,7 2020.02.25 361
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 28 pdf 6604,8 2020.02.25 353
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 29 pdf 6751,4 2020.02.25 335
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 30 pdf 6311,1 2020.02.25 396
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 31 pdf 5966,1 2020.02.25 347
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 32 pdf 9737,3 2020.02.25 341
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 33 pdf 4896,2 2020.02.25 335
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 34 pdf 7751,1 2020.02.25 323
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 35 pdf 8373,0 2020.02.25 321
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 36 pdf 7105,3 2020.02.25 365
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 37 pdf 6768,1 2020.02.25 371
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 38 pdf 10501,0 2020.02.25 373
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 39 pdf 7296,4 2020.02.25 342
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 40 pdf 7522,6 2020.02.25 372
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 41 pdf 7078,1 2020.02.25 344
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 42 pdf 6703,7 2020.02.25 366
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 43 pdf 10318,1 2020.02.25 359
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 44 pdf 7468,3 2020.02.25 351
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 45 pdf 11010,5 2020.02.25 335
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 46 pdf 8155,1 2020.02.25 354
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 47 pdf 7878,9 2020.02.25 334
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 48 pdf 7321,2 2020.02.25 316
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 49 pdf 7591,6 2020.02.25 326
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 50 pdf 7118,5 2020.02.25 335
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 51 pdf 6772,3 2020.02.25 364
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 52 pdf 6341,7 2020.02.25 426
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 53 pdf 7089,3 2020.02.25 342
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 54 pdf 7529,8 2020.02.25 345
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 55 pdf 7011,7 2020.02.25 374
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 56 pdf 6338,2 2020.02.25 381
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 57 pdf 10017,6 2020.02.25 337
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 58 pdf 7196,4 2020.02.25 446
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 59 pdf 7071,3 2020.02.25 359
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 60 pdf 6946,1 2020.02.25 336
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 61 pdf 6512,9 2020.02.25 334
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 62 pdf 7705,2 2020.02.25 352
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 63 pdf 18438,5 2020.02.25 379
ZAŁĄCZNIK nr 22 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. A dok form prawne 64 pdf 4694,4 2020.02.25 410
ZAŁĄCZNIK nr 23 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. B progr pr konserwat 01 pdf 54204,1 2020.02.25 503
ZAŁĄCZNIK nr 23 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. B progr pr konserwat 02 pdf 45450,5 2020.02.25 521
ZAŁĄCZNIK nr 23 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. B progr pr konserwat 03 pdf 55336,2 2020.02.25 477
ZAŁĄCZNIK nr 23 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. B progr pr konserwat 04 pdf 34680,8 2020.02.25 458
ZAŁĄCZNIK nr 23 do SIWZ -PROJ BUD TOM I cz. B progr pr konserwat 05 pdf 34109,6 2020.02.25 479
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 01.1 pdf 66828,7 2020.02.25 515
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 01.2 pdf 4181,7 2020.02.25 338
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 02 pdf 3959,5 2020.02.25 337
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 03 pdf 3312,7 2020.02.25 343
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 04 pdf 3034,3 2020.02.25 360
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 05 pdf 3309,0 2020.02.25 326
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 06 pdf 4074,4 2020.02.25 346
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 07 pdf 4622,7 2020.02.25 404
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 08 pdf 3566,7 2020.02.25 337
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 09 pdf 3190,7 2020.02.25 322
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 10 pdf 3178,5 2020.02.25 320
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 11 pdf 5516,4 2020.02.25 365
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 12 pdf 2582,3 2020.02.25 389
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 13 pdf 15585,8 2020.02.25 356
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 14 pdf 15496,5 2020.02.25 333
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 15 pdf 13093,1 2020.02.25 369
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 16 pdf 12900,6 2020.02.25 343
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 17 pdf 13754,7 2020.02.25 371
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 18 pdf 6571,1 2020.02.25 360
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 19 pdf 12354,4 2020.02.25 388
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 20 pdf 7336,2 2020.02.25 427
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 21 pdf 7194,4 2020.02.25 391
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 22 pdf 25733,6 2020.02.25 363
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 23 pdf 11208,0 2020.02.25 353
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 24 pdf 7399,7 2020.02.25 397
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 25 pdf 4064,0 2020.02.25 354
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 26 pdf 4304,1 2020.02.25 362
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 27 pdf 8044,2 2020.02.25 302
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 28 pdf 10227,1 2020.02.25 363
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 29 pdf 10641,0 2020.02.25 333
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 30 pdf 4761,8 2020.02.25 368
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 31 pdf 3013,2 2020.02.25 315
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 32 pdf 12815,4 2020.02.25 386
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 33 pdf 12779,3 2020.02.25 343
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 34 pdf 12493,7 2020.02.25 352
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 35 pdf 11347,7 2020.02.25 369
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 36 pdf 12537,8 2020.02.25 380
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 37 pdf 13287,9 2020.02.25 379
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 38 pdf 14129,4 2020.02.25 315
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 39 pdf 14135,2 2020.02.25 334
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 40 pdf 13020,7 2020.02.25 407
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 41 pdf 3152,9 2020.02.25 310
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 42 pdf 3178,5 2020.02.25 343
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 43 pdf 3164,5 2020.02.25 328
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 44 pdf 3230,9 2020.02.25 313
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 45 pdf 1832,3 2020.02.25 325
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 46 pdf 2421,6 2020.02.25 336
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 47 pdf 4204,4 2020.02.25 341
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 48 pdf 2334,7 2020.02.25 323
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 49 pdf 2531,0 2020.02.25 326
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 50 pdf 2687,4 2020.02.25 342
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 51 pdf 2593,5 2020.02.25 315
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 52 pdf 16553,5 2020.02.25 427
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 53 pdf 6112,9 2020.02.25 351
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 54 pdf 2818,0 2020.02.25 353
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 55 pdf 8385,8 2020.02.25 411
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 56 pdf 2056,6 2020.02.25 337
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 57 pdf 2107,9 2020.02.25 355
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 58 pdf 2221,5 2020.02.25 365
ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 59 pdf 1768,9 2020.02.25 332
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 01 pdf 44483,8 2020.02.25 594
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 02 pdf 11848,8 2020.02.25 397
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 03 pdf 9446,8 2020.02.25 335
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 04 pdf 8554,0 2020.02.25 350
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 05 pdf 7446,2 2020.02.25 317
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 06 pdf 5244,3 2020.02.25 384
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 07 pdf 4440,3 2020.02.25 336
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 08 pdf 14284,4 2020.02.25 357
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 09 pdf 15757,4 2020.02.25 321
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 10 pdf 14313,6 2020.02.25 415
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 11 pdf 14274,9 2020.02.25 330
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 12 pdf 12486,8 2020.02.25 357
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 13 pdf 18012,9 2020.02.25 348
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 14 pdf 10365,1 2020.02.25 398
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 15 pdf 11245,7 2020.02.25 342
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 16 pdf 11122,6 2020.02.25 372
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 17 pdf 13091,2 2020.02.25 355
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 18 pdf 11527,5 2020.02.25 315
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 19 pdf 10746,7 2020.02.25 353
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 20 pdf 8755,2 2020.02.25 390
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 21 pdf 9536,5 2020.02.25 379
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 22 pdf 10027,4 2020.02.25 375
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 23 pdf 8211,0 2020.02.25 467
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 24 pdf 6337,4 2020.02.25 388
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 25 pdf 7162,1 2020.02.25 599
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 26 pdf 6605,7 2020.02.25 345
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 27 pdf 12582,6 2020.02.25 370
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 28 pdf 12132,8 2020.02.25 365
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 29 pdf 10575,6 2020.02.25 346
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 30 pdf 10668,1 2020.02.25 378
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 31 pdf 6987,5 2020.02.25 331
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 32 pdf 12629,0 2020.02.25 334
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 33 pdf 12561,4 2020.02.25 377
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 34 pdf 11443,3 2020.02.25 368
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 35 pdf 11041,2 2020.02.25 380
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 36 pdf 7845,4 2020.02.25 345
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 37 pdf 13440,4 2020.02.25 400
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 38 pdf 11982,6 2020.02.25 385
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 39 pdf 11137,4 2020.02.25 413
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 40 pdf 10999,5 2020.02.25 399
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 41 pdf 7599,6 2020.02.25 385
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 42 pdf 6280,5 2020.02.25 382
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 43 pdf 29617,5 2020.02.25 333
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 44 pdf 11639,1 2020.02.25 354
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 45 pdf 10950,6 2020.02.25 352
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 46 pdf 10114,4 2020.02.25 358
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 47 pdf 9980,3 2020.02.25 359
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 48 pdf 7581,1 2020.02.25 355
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 49 pdf 5093,2 2020.02.25 366
ZAŁĄCZNIK nr 25 do SIWZ -PROJ BUD TOM III instalacje 50 pdf 2800,1 2020.02.25 350
Załącznik nr 26 do SIWZ -DECYZJA nr 393 N 17 pdf 2192,2 2020.02.25 370
Załącznik nr 27 do SIWZ - DECYZJA nr 120 Ś 2017 pdf 1062,6 2020.02.25 372
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 01 pdf 2212,7 2020.02.25 317
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 02 pdf 6340,5 2020.02.25 361
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 03 pdf 1885,1 2020.02.25 323
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 04 pdf 35648,0 2020.02.25 549
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 05 pdf 35670,0 2020.02.25 561
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 06 pdf 1736,1 2020.02.25 375
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 07 pdf 2115,6 2020.02.25 329
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 08 pdf 4525,6 2020.02.25 346
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 09 pdf 1328,2 2020.02.25 292
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 10 pdf 1482,9 2020.02.25 308
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 11 pdf 38528,7 2020.02.25 470
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 12 pdf 1719,1 2020.02.25 369
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 13 pdf 4415,2 2020.02.25 325
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 14 pdf 9629,1 2020.02.25 360
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 15 pdf 7692,2 2020.02.25 409
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 16 pdf 7606,1 2020.02.25 378
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 17 pdf 7558,2 2020.02.25 358
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 18 pdf 7897,2 2020.02.25 351
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 19 pdf 5302,5 2020.02.25 327
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 20 pdf 6743,7 2020.02.25 344
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 21 pdf 3980,4 2020.02.25 326
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 22 pdf 3868,0 2020.02.25 398
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 23 pdf 6798,4 2020.02.25 346
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 24 pdf 4016,2 2020.02.25 346
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 25 pdf 3681,5 2020.02.25 375
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 26 pdf 2000,9 2020.02.25 325
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 27 pdf 2344,8 2020.02.25 322
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 28 pdf 2587,9 2020.02.25 344
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 29 pdf 3978,9 2020.02.25 363
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 30 pdf 11383,4 2020.02.25 360
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 31 pdf 8126,2 2020.02.25 343
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 32 pdf 5125,8 2020.02.25 314
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 33 pdf 5507,5 2020.02.25 375
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 34 pdf 5463,5 2020.02.25 350
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 35 pdf 5094,3 2020.02.25 359
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 36 pdf 2850,5 2020.02.25 374
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 37 pdf 2145,6 2020.02.25 329
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 38 pdf 1797,6 2020.02.25 338
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 39 pdf 6460,0 2020.02.25 382
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 40 pdf 6668,8 2020.02.25 336
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 41 pdf 6560,9 2020.02.25 329
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 42 pdf 6431,5 2020.02.25 322
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 43 pdf 6559,5 2020.02.25 320
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 44 pdf 8698,6 2020.02.25 319
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 45 pdf 9286,3 2020.02.25 302
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 46 pdf 8818,1 2020.02.25 342
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 47 pdf 8410,4 2020.02.25 325
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 48 pdf 2739,0 2020.02.25 278
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 49 pdf 2710,7 2020.02.25 302
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 50 pdf 2702,6 2020.02.25 323
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 51 pdf 2823,7 2020.02.25 309
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 52 pdf 1602,8 2020.02.25 330
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 53 pdf 2129,1 2020.02.25 283
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 54 pdf 3547,6 2020.02.25 305
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 55 pdf 2021,0 2020.02.25 291
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 56 pdf 2176,5 2020.02.25 310
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 57 pdf 2246,1 2020.02.25 303
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 58 pdf 2160,9 2020.02.25 338
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 59 pdf 2434,7 2020.02.25 347
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 1 arch 60 pdf 5498,8 2020.02.25 329
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 2 arch 01 pdf 948,6 2020.02.25 295
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 2 arch 02 pdf 981,1 2020.02.25 281
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 2 arch 03 pdf 13997,7 2020.02.25 346
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 2 arch 04 pdf 970,3 2020.02.25 286
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 2 arch 05 pdf 10551,4 2020.02.25 333
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 2 arch 06 pdf 9394,5 2020.02.25 316
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 2 arch 07 pdf 16603,8 2020.02.25 337
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 2 arch 08 pdf 5258,2 2020.02.25 326
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 2 arch 09 pdf 10214,8 2020.02.25 319
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 2 arch 10 pdf 21955,8 2020.02.25 315
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 2 arch 11 pdf 25732,2 2020.02.25 345
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 2 arch 12 pdf 7618,0 2020.02.25 329
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 2 arch 13 pdf 1008,3 2020.02.25 307
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 2 arch 14 pdf 1026,0 2020.02.25 306
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 2 arch 15 pdf 24658,9 2020.02.25 309
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 2 arch 16 pdf 994,5 2020.02.25 289
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 2 arch 17 pdf 3049,8 2020.02.25 321
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 2 arch 18 pdf 3130,5 2020.02.25 335
ZAŁĄCZNIK nr 28 do SIWZ -PROJ WYK TOM I segr 2 arch 19 pdf 3482,0 2020.02.25 300
ZAŁĄCZNIK nr 29 do SIWZ -PROJ WYK TOM II aranż i wypos 01 pdf 4546,3 2020.02.25 302
ZAŁĄCZNIK nr 29 do SIWZ -PROJ WYK TOM II aranż i wypos 02 pdf 21449,5 2020.02.25 335
ZAŁĄCZNIK nr 29 do SIWZ -PROJ WYK TOM II aranż i wypos 03 pdf 1382,9 2020.02.25 283
ZAŁĄCZNIK nr 29 do SIWZ -PROJ WYK TOM II aranż i wypos 04 pdf 1089,9 2020.02.25 274
ZAŁĄCZNIK nr 29 do SIWZ -PROJ WYK TOM II aranż i wypos 05 pdf 13203,4 2020.02.25 346
ZAŁĄCZNIK nr 29 do SIWZ -PROJ WYK TOM II aranż i wypos 06 pdf 16390,7 2020.02.25 358
ZAŁĄCZNIK nr 29 do SIWZ -PROJ WYK TOM II aranż i wypos 07 pdf 14773,0 2020.02.25 339
ZAŁĄCZNIK nr 29 do SIWZ -PROJ WYK TOM II aranż i wypos 08 pdf 15710,4 2020.02.25 309
ZAŁĄCZNIK nr 29 do SIWZ -PROJ WYK TOM II aranż i wypos 09 pdf 4416,2 2020.02.25 364
ZAŁĄCZNIK nr 29 do SIWZ -PROJ WYK TOM II aranż i wypos 10 pdf 3184,8 2020.02.25 289
ZAŁĄCZNIK nr 29 do SIWZ -PROJ WYK TOM II aranż i wypos 11 pdf 3280,7 2020.02.25 334
ZAŁĄCZNIK nr 29 do SIWZ -PROJ WYK TOM II aranż i wypos 12 pdf 3507,6 2020.02.25 276
ZAŁĄCZNIK nr 29 do SIWZ -PROJ WYK TOM II aranż i wypos 13 pdf 3258,0 2020.02.25 310
ZAŁĄCZNIK nr 29 do SIWZ -PROJ WYK TOM II aranż i wypos 14 pdf 3734,9 2020.02.25 350
ZAŁĄCZNIK nr 29 do SIWZ -PROJ WYK TOM II aranż i wypos 15 pdf 3396,6 2020.02.25 286
ZAŁĄCZNIK nr 29 do SIWZ -PROJ WYK TOM II aranż i wypos 16 pdf 4977,9 2020.02.25 284
ZAŁĄCZNIK nr 29 do SIWZ -PROJ WYK TOM II aranż i wypos 17 pdf 4262,9 2020.02.25 345
ZAŁĄCZNIK nr 29 do SIWZ -PROJ WYK TOM II aranż i wypos 18 pdf 3853,2 2020.02.25 332
ZAŁĄCZNIK nr 29 do SIWZ -PROJ WYK TOM II aranż i wypos 19 pdf 5695,7 2020.02.25 310
ZAŁĄCZNIK nr 29 do SIWZ -PROJ WYK TOM II aranż i wypos 20 pdf 4844,1 2020.02.25 327
ZAŁĄCZNIK nr 29 do SIWZ -PROJ WYK TOM II aranż i wypos 21 pdf 3507,2 2020.02.25 293
ZAŁĄCZNIK nr 29 do SIWZ -PROJ WYK TOM II aranż i wypos 22 pdf 7030,0 2020.02.25 338
ZAŁĄCZNIK nr 29 do SIWZ -PROJ WYK TOM II aranż i wypos 23 pdf 5113,7 2020.02.25 334
ZAŁĄCZNIK nr 29 do SIWZ -PROJ WYK TOM II aranż i wypos 24 pdf 7145,4 2020.02.25 334
ZAŁĄCZNIK nr 29 do SIWZ -PROJ WYK TOM II aranż i wypos 25 pdf 5966,5 2020.02.25 310
ZAŁĄCZNIK nr 29 do SIWZ -PROJ WYK TOM II aranż i wypos 26 pdf 2281,4 2020.02.25 304
ZAŁĄCZNIK nr 29 do SIWZ -PROJ WYK TOM II aranż i wypos 27 pdf 2236,6 2020.02.25 277
ZAŁĄCZNIK nr 29 do SIWZ -PROJ WYK TOM II aranż i wypos 28 pdf 2128,8 2020.02.25 318
ZAŁĄCZNIK nr 29 do SIWZ -PROJ WYK TOM II aranż i wypos 29 pdf 2752,1 2020.02.25 298
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór Formularza Oferty - zmieniony dn. 03.04.2020 docx 1973,4 2020.04.03 276
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór Formularza Oferty NIEAKTUALNY docx 1978,0 2020.02.25 343
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 01 pdf 37866,1 2020.02.25 450
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 02 pdf 1061,3 2020.02.25 334
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 03 pdf 191,7 2020.02.25 314
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 04 pdf 2733,6 2020.02.25 319
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 05 pdf 1972,1 2020.02.25 320
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 06 pdf 2212,8 2020.02.25 342
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 07 pdf 4029,5 2020.02.25 350
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 08 pdf 2068,5 2020.02.25 304
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 09 pdf 12570,0 2020.02.25 337
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 10 pdf 6867,1 2020.02.25 329
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 11 pdf 4480,4 2020.02.25 297
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 12 pdf 4122,2 2020.02.25 351
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 13 pdf 4214,8 2020.02.25 330
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 14 pdf 5357,4 2020.02.25 345
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 15 pdf 3355,2 2020.02.25 317
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 16 pdf 2301,0 2020.02.25 316
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 17 pdf 3318,7 2020.02.25 365
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 18 pdf 3199,9 2020.02.25 309
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 19 pdf 17271,0 2020.02.25 392
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 20 pdf 6640,2 2020.02.25 353
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 21 pdf 4971,2 2020.02.25 338
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 22 pdf 4621,7 2020.02.25 306
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 23 pdf 4733,8 2020.02.25 342
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 24 pdf 3637,3 2020.02.25 362
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 25 pdf 8866,3 2020.02.25 320
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 26 pdf 2996,5 2020.02.25 331
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 27 pdf 1620,1 2020.02.25 298
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 28 pdf 32395,9 2020.02.25 352
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 29 pdf 409,6 2020.02.25 308
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 30 pdf 6235,0 2020.02.25 430
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 31 pdf 4535,7 2020.02.25 359
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 32 pdf 4851,6 2020.02.25 336
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 33 pdf 5044,3 2020.02.25 389
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 34 pdf 5609,1 2020.02.25 378
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 35 pdf 2925,2 2020.02.25 300
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 36 pdf 2876,6 2020.02.25 323
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 37 pdf 10379,2 2020.02.25 379
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 38 pdf 396,8 2020.02.25 309
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 39 pdf 4186,5 2020.02.25 310
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 40 pdf 2870,3 2020.02.25 384
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 01 pdf 50420,2 2020.02.25 446
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 02 pdf 4438,0 2020.02.25 343
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 03 pdf 5446,4 2020.02.25 295
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 04 pdf 5451,8 2020.02.25 382
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 05 pdf 3958,8 2020.02.25 366
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 06 pdf 403,2 2020.02.25 309
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 07 pdf 6621,8 2020.02.25 342
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 08 pdf 6012,5 2020.02.25 312
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 09 pdf 5550,8 2020.02.25 332
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 10 pdf 5356,2 2020.02.25 326
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 11 pdf 5337,0 2020.02.25 322
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 12 pdf 7089,5 2020.02.25 363
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 13 pdf 7177,3 2020.02.25 326
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 14 pdf 6771,1 2020.02.25 350
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 15 pdf 6192,4 2020.02.25 324
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 16 pdf 5360,9 2020.02.25 297
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 17 pdf 6296,8 2020.02.25 327
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 18 pdf 7572,4 2020.02.25 349
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 19 pdf 6711,4 2020.02.25 368
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 20 pdf 6457,6 2020.02.25 325
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 21 pdf 6030,5 2020.02.25 384
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 22 pdf 5267,2 2020.02.25 343
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 23 pdf 1328,2 2020.02.25 325
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 24 pdf 1233,1 2020.02.25 317
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 25 pdf 1303,8 2020.02.25 327
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 26 pdf 1445,5 2020.02.25 357
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 27 pdf 4488,2 2020.02.25 313
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 28 pdf 2836,2 2020.02.25 315
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 29 pdf 2778,0 2020.02.25 304
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 30 pdf 2739,7 2020.02.25 286
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 31 pdf 1996,3 2020.02.25 320
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 32 pdf 2706,9 2020.02.25 286
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 33 pdf 3064,1 2020.02.25 292
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 34 pdf 2737,7 2020.02.25 306
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 35 pdf 3396,4 2020.02.25 301
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 36 pdf 3639,9 2020.02.25 339
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 37 pdf 3175,7 2020.02.25 348
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 38 pdf 3643,5 2020.02.25 316
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 39 pdf 3186,8 2020.02.25 300
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 40 pdf 3384,4 2020.02.25 327
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 41 pdf 1856,4 2020.02.25 296
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 42 pdf 2387,2 2020.02.25 304
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 43 pdf 2789,4 2020.02.25 303
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 44 pdf 1236,5 2020.02.25 295
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 45 pdf 1486,1 2020.02.25 325
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 46 pdf 1534,7 2020.02.25 330
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 47 pdf 2139,6 2020.02.25 304
ZAŁĄCZNIK nr 31 do SIWZ -PROJ WYK TOM IV elektr 48 pdf 1525,0 2020.02.25 284
ZAŁĄCZNIK nr 32 do SIWZ -PROJ WYK TOM V automatyka 01 pdf 40017,4 2020.02.25 464
ZAŁĄCZNIK nr 32 do SIWZ -PROJ WYK TOM V automatyka 02 pdf 6120,9 2020.02.25 309
ZAŁĄCZNIK nr 32 do SIWZ -PROJ WYK TOM V automatyka 03 pdf 5573,6 2020.02.25 319
ZAŁĄCZNIK nr 32 do SIWZ -PROJ WYK TOM V automatyka 04 pdf 5148,6 2020.02.25 311
ZAŁĄCZNIK nr 32 do SIWZ -PROJ WYK TOM V automatyka 05 pdf 5175,6 2020.02.25 341
ZAŁĄCZNIK nr 32 do SIWZ -PROJ WYK TOM V automatyka 06 pdf 5129,0 2020.02.25 363
ZAŁĄCZNIK nr 32 do SIWZ -PROJ WYK TOM V automatyka 07.1 pdf 52360,4 2020.02.25 479
ZAŁĄCZNIK nr 32 do SIWZ -PROJ WYK TOM V automatyka 07.2 pdf 54237,9 2020.02.25 427
ZAŁĄCZNIK nr 32 do SIWZ -PROJ WYK TOM V automatyka 07.3 pdf 54791,9 2020.02.25 482
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 01 pdf 54377,5 2020.02.25 455
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 02 pdf 60055,9 2020.02.25 447
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 03 pdf 60697,3 2020.02.25 436
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 04 pdf 63669,9 2020.02.25 461
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 05 pdf 16988,7 2020.02.25 319
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 06 pdf 13658,8 2020.02.25 330
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 07 pdf 11825,2 2020.02.25 326
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 08 pdf 10915,4 2020.02.25 324
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 09 pdf 10613,1 2020.02.25 321
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 10 pdf 11748,7 2020.02.25 342
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 11 pdf 14531,9 2020.02.25 401
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 12 pdf 13720,8 2020.02.25 375
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 13 pdf 12571,5 2020.02.25 353
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 14 pdf 11941,3 2020.02.25 380
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 15 pdf 11196,9 2020.02.25 393
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 16 pdf 13552,1 2020.02.25 325
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 17 pdf 14779,8 2020.02.25 349
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 18 pdf 12343,6 2020.02.25 317
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 19 pdf 11945,0 2020.02.25 323
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 20 pdf 5328,7 2020.02.25 333
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 21 pdf 7950,5 2020.02.25 352
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 22 pdf 5130,4 2020.02.25 363
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 23 pdf 8082,6 2020.02.25 368
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 24 pdf 5942,4 2020.02.25 346
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 25 pdf 7408,2 2020.02.25 316
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 26 pdf 3825,5 2020.02.25 320
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 27 pdf 3184,9 2020.02.25 315
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 28 pdf 15414,9 2020.02.25 291
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 29 pdf 5041,8 2020.02.25 323
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 30 pdf 4664,6 2020.02.25 357
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 31 pdf 2292,2 2020.02.25 330
ZAŁĄCZNIK nr 33 do SIWZ -PROJ WYK TOM VI teletechn 32 pdf 2095,8 2020.02.25 289
Załącznik nr 34 do SIWZ - PROJ WYK przebud odc przył sieci ciepł pdf 2362,7 2020.02.25 593
ZAŁĄCZNIK nr 35 do SIWZ - 35.1 STWIOR str tyt pdf 271,4 2020.02.25 286
ZAŁĄCZNIK nr 35 do SIWZ - 35.2.1 STWIOR arch-bud pdf 10701,5 2020.02.25 372
Załącznik nr 36 do SIWZ - 0 Zestawienie przedmiarów robót docx 1958,7 2020.02.25 343
Załącznik nr 36 do SIWZ - 1 Przedmiar - branża arch.-bud. -2.1.1 element skończ. 1.1.pdf pdf 129,6 2020.02.25 345
Załącznik nr 36 do SIWZ - 10 Przedmiar - branża sanitarna - 2.1.2 element skończ. 2.2.pdf pdf 170,1 2020.02.25 342
Załącznik nr 36 do SIWZ - 2 Przedmiar - branża arch.-bud. - 2.1.1 element skończ. 1.2.pdf pdf 120,7 2020.02.25 316
Załącznik nr 36 do SIWZ - 3 Przedmiar - branża arch.-bud. - 2.1.1 element skończ. 1.3.pdf pdf 116,1 2020.02.25 342
Załącznik nr 36 do SIWZ - 4 Przedmiar - branża arch.-bud. - 2.1.1 element skończ. 1.4.pdf pdf 112,8 2020.02.25 296
Załącznik nr 36 do SIWZ - 5 Przedmiar - branża arch.-bud. - 2.1.1 element skończ. 1.5.pdf pdf 132,4 2020.02.25 291
Załącznik nr 36 do SIWZ - 6 Przedmiar - branża sanitarna - 2.1.1 element skończ. 1.6.pdf pdf 267,4 2020.02.25 353
Załącznik nr 36 do SIWZ - 6a Przedmiar - branża sanitarna c.w.u. +c.o. - 2.1.1 element skończ. 1.6.pdf pdf 102,1 2020.02.25 314
Załącznik nr 36 do SIWZ - 7 Przedmiar - branża elektryczna - 2.1.1 element skończ. 1.7.pdf pdf 288,6 2020.02.25 349
Załącznik nr 36 do SIWZ - 8 Przedmiar - branża teletechniczna - 2.1.1 element skończ. 1.8.pdf pdf 114,4 2020.02.25 347
Załącznik nr 36 do SIWZ - 9 Przedmiar - branża arch.-bud. - 2.1.2 element skończ. 2.1.pdf pdf 150,4 2020.02.25 337
Załącznik nr 37 do SIWZ - Instrukcja przygotowania i składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia docx 1972,8 2020.02.25 337
Załącznik nr 38 do SIWZ - Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w formacie pdf) pdf 90,4 2020.02.25 294
Załącznik nr 38 do SIWZ - Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w formacie xml) xml 136,0 2020.02.25 284
Załącznik nr 3a do SIWZ - Tabela Elementów Skończonych xlsx 158,1 2020.02.25 302
Załącznik nr 3b do SIWZ - Tabela równoważności xlsx 155,3 2020.02.25 328
Załącznik nr 3c do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy - doświadczenie kierownika budowy docx 1972,3 2020.02.25 371
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót docx 1974,7 2020.02.25 329
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób docx 1978,3 2020.02.25 314
Załącznik nr 6 do SIWZ - Informacje o formalnościach przed podpisaniem umowy docx 1959,4 2020.02.25 354
Załącznik nr 7 do SIWZ - Informacja dotycząca zebrania Wykonawców docx 1958,2 2020.02.25 317
Załącznik nr 8 do SIWZ - Protokół Wykonania Elementów xlsx 161,9 2020.02.25 305
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór wniosku o zatwierdzenie materiałów docx 1962,1 2020.02.25 380

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ docx 2070,5 2020.04.03 378

Pobierz wszystkie dokumenty