Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.1.2020

"Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Gnojnik. Etap I- rurociąg wodociągowy dz. 160 mm PE100, RC, SDR11, odc. A-B"

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 61,1 2020.02.25 286

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,3 2020.02.25 242

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
DOKUMENTACJA TECHNICZNA zip 37108,3 2020.02.25 382
Formularz oferty doc 65,5 2020.02.25 252
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 23,6 2020.02.25 253
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 78,5 2020.02.25 255
projekt umowy doc 188,5 2020.02.25 255
PRZEDMIARY zip 1039,4 2020.02.25 299
SPECYFIKACJA TECHNICZNA zip 14124,0 2020.02.25 254
wykaz osób doc 38,0 2020.02.25 253
wykaz_robot_budowlanych doc 37,5 2020.02.25 242
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,0 2020.02.25 240

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2020.03.12 331

Pobierz wszystkie dokumenty