Szczegóły ogłoszenia

19/2020

"Dostawy sukcesywne opakowań i testów do procesu sterylizacji na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 343,3 2020.02.20 47

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe 1. doc 20,5 2020.03.16 44
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe-2 doc 18,9 2020.03.25 44

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,3 2020.02.25 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 67,5 2020.02.20 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.02.20 38
Formularz oferty xls 43,5 2020.02.20 33
Formularze cenowe xls 56,5 2020.02.20 49
Formularze cenowe - zmienione 25.02.2020 xls 57,5 2020.02.25 33
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2020.02.20 38
Projekt umowy docx 539,2 2020.02.20 36
Wykaz dostaw docx 19,8 2020.02.20 34

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,0 2020.02.25 39

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 24,9 2020.02.25 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,1 2020.03.02 33

Pobierz wszystkie dokumenty