Szczegóły ogłoszenia

INW.271.1.10.2020

"Remont budynku socjalnego na dz. nr 586 w m. Trzemeśnia."

Gmina Myślenice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zaproszenie do złożenia oferty pdf 179,3 2020.02.18 110

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 98,3 2020.02.26 100
zal 1 Ekspertyza techniczna pdf 6638,6 2020.02.18 83
zal 1 Rys 1 pdf 299,8 2020.02.18 88
zal 1 Rys 3 pdf 273,7 2020.02.18 79
zal 1 Rys. 4 pdf 258,0 2020.02.18 65
zal 1 Rys.2 pdf 221,4 2020.02.18 75
zal 1 Rys.5 pdf 244,2 2020.02.18 65
zal 2 Przedmiar robót pdf 283,1 2020.02.18 110
zal 3 STWiORb doc 359,5 2020.02.18 83
zał 4 - formularz ofertowy doc 32,5 2020.02.18 78

Pobierz wszystkie dokumenty