Szczegóły ogłoszenia

20/2020

"dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Laryngologii"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 275,8 2020.02.14 77

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 19,2 2020.03.12 50
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe 1 doc 19,1 2020.03.09 33

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 13,5 2020.02.18 117

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 64,7 2020.02.14 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.02.14 61
formularz cenowy xls 28,5 2020.02.14 102
formularz cenowy szczegółowy xls 28,5 2020.02.14 102
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2020.02.14 57
Specyfikacja przedmiotowa doc 52,5 2020.02.14 68
umowa projekt docx 541,9 2020.02.14 61
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 34,0 2020.02.14 56
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.02.14 57

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,2 2020.02.18 57

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,5 2020.02.18 56

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2020.02.25 63

Pobierz wszystkie dokumenty