Szczegóły ogłoszenia

18/2020

"dostawy sukcesywne sprzętu i materiałów jednorazowego użytku"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 417,7 2020.02.12 85

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 18,3 2020.03.30 47

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 13,5 2020.02.18 127

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,9 2020.02.12 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.02.12 60
Formularz cenowy zad. 1-10 xls 35,5 2020.02.12 174
Formularz cenowy zad. 11 xls 27,0 2020.02.12 158
Formularz cenowy zad. 12 xlsx 12,0 2020.02.12 159
formularz cenowy zad. 13 xlsx 13,3 2020.02.12 138
formularz cenowy zad. 14 xlsx 13,4 2020.02.12 139
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2020.02.12 69
umowa projekt docx 543,6 2020.02.12 70
Wykaz dostaw doc 33,5 2020.02.12 66
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 37,5 2020.02.12 72
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.02.12 64

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,2 2020.02.18 60

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,5 2020.02.17 72
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 22,6 2020.02.18 63

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,6 2020.02.24 64

Pobierz wszystkie dokumenty