Szczegóły ogłoszenia

15/2020

"dostawy materiałów elektrycznych, sanitarnych, budowlanych oraz narzędzi i innych wyrobów"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 244,1 2020.02.10 123

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,5 2020.02.10 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.02.10 51
formularz cenowy zadanie 2 docx 29,9 2020.02.10 70
formularz cenowy zadanie 3 docx 42,2 2020.02.10 78
formularz cenowy zadanie 4 docx 19,2 2020.02.10 64
formularz cenowy zadanie 5 xls 30,5 2020.02.10 60
formularz cenowy zadanie 6 docx 21,7 2020.02.10 57
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2020.02.10 53
umowa projekt doc 870,0 2020.02.10 57
Wykaz dostaw doc 33,0 2020.02.10 60
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 32,0 2020.02.10 69
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.02.10 41

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 23,9 2020.02.13 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
formularz cenowy zadanie 1 (aktualny) xls 73,0 2020.02.13 45
Informacja z otwarcia ofert doc 20,9 2020.02.18 57

Pobierz wszystkie dokumenty