Szczegóły ogłoszenia

16/2020

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku do aparatu mamotomu na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 165,6 2020.02.07 57

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 63,7 2020.02.07 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.02.07 42
formularz cenowy xlsx 12,6 2020.02.07 83
formularz oferty xlsx 15,5 2020.02.07 43
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2020.02.07 43
umowa projekt docx 538,4 2020.02.07 40
Wykaz dostaw lub usług doc 18,0 2020.02.07 47
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.02.07 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,5 2020.02.17 41

Pobierz wszystkie dokumenty