Szczegóły ogłoszenia

11/2020

"Usługi wsparcia technicznego zakupu pakietów serwisowo - gwarancyjnych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 161,3 2020.02.05 167

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,8 2020.02.12 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 60,8 2020.02.05 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.02.05 46
Formularz cenowy xlsx 13,3 2020.02.05 51
Formularz oferty xls 42,0 2020.02.05 53
opis przedmiotu zamówienia xlsx 12,4 2020.02.05 62
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2020.02.05 48
projekt umowy docx 529,1 2020.02.05 55
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.02.05 43

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,2 2020.02.12 52

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,5 2020.02.12 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy po zmianach xlsx 13,7 2020.02.12 48
Formularz oferty po zmianach xlsx 16,1 2020.02.12 44
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2020.02.17 45
opis przedmiotu zamówienia po zmianach xlsx 12,6 2020.02.12 52

Pobierz wszystkie dokumenty