Szczegóły ogłoszenia

BZP/271/7/2020

"Wywóz odpadów z kontenerów, koszy i pojemników"

Gmina Myślenice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,0 2020.02.05 101

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 716,3 2020.02.05 83

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zal 1 formularz oferty doc 124,5 2020.02.05 92
zal 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2020.02.05 76
zal 3 wzór umowy doc 90,5 2020.02.05 81
zal 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,6 2020.02.05 80
zal 5 opis przedmiotu zamowienia docx 34,9 2020.02.05 94

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 688,6 2020.02.13 108

Pobierz wszystkie dokumenty